Daha Anlaşılır İngilizce Konuşmak İsteyenlerin Muhakkak Bilmesi Gereken Yutulan Harfler

İngilizce kelimelerin sözlü ifadesinde bazı harfler yutulur. Bu önemli detay, İngilizce konuşurken yabancı insanların sizi daha iyi anlaması açısından önemli bir konu. Sözlük yazarı "cannibal lecter", İngilizce konuşurken hangi harfleri yutmanız gerektiğini anlatmış.
Daha Anlaşılır İngilizce Konuşmak İsteyenlerin Muhakkak Bilmesi Gereken Yutulan Harfler
iStock


konuşurken yutulan harfler, ingilizce'de silent letters olarak geçen harflerdir.

baştan söyleyeyim, bir insanın talk kelimesini telaffuz ederken "tok" yerine "tolk" demesi aksanıyla iligilidir. bu telaffuzlar ingilizce'nin kurallarına göre yanlıştır ama aksanınızı olduğundan farklı göstermeye çalışmak da çok gerekli değildir. ana dili ingilizce olan birisi gibi davranmanız gerekmediği sürece (ajan falan olabilirsiniz yani, mümkündür.) bu tarz telaffuz hataları yapmak pek önemli değildir.

ajan olmak isteyenler ya da bu hataları yapmak istemeyenler yazının devamını isterlerse okuyabilirler. bu hataları yapmak istiyorsanız da okuyabilirsiniz tabii.

ana dili ingilizce olmayan insanlar "silent letter" içeren kelimeleri genellikle yanlış telaffuz ederler. öyle ki ingilizce'deki kelimelerin %60'ı "silent letter" içerir. hiç ingilizce bilmeyen biri bile anadili ingilizce olmayan insanların konuşmasını bu harfleri vurgulama biçimine göre ayırt edebilir.

alfabetik bir sıradan ziyade gerekli olduğunu düşündüklerime göre bir sıraya dizdim harfleri:

1) l harfinin okunmadığı kelimeler

bu harfi en üste aldım çünkü en çok hata yapılan harflerden birisi. could ya da should kelimelerini okurken l harfi okunmaz. birazcık bile okunmaz. would, talk, walk, yolk, half, calf, salmon

2) p harfinin okunmadığı kelimeler

yani psychology ya da psycho gibi kelimelerde p harfinin okunmadığını biliyoruz ama receipt kelimesinde de p harfi okunmuyor. "rısit" şeklinde bir telaffuzu var.

3) s harfinin okunmadığı kelimeler

debris, aisle ve isle gibi kelimelerde okunmuyor. belli bir kuralı yok, kulak aşinalığı gerekli. "dıbri" ve "ayıl" gibi garip okunuşları var. (aisle ve isle kelimeleri aynı şekilde okunuyor.) bu üç kelimenin telaffuzuna bakın derim.

4) b harfinin okunmadığı kelimeler

m harfinden sonra b harfinin geldiği kelimelerde b sesi okunmaz. thumb, climb, dumb, lamb gibi kelimeler buna örnektir. örneğin plumber kelimesini telaffuz ederken "plambır" demekten ziyade "plamır" demelisiniz. ya da lam ve lamb'in okunuşları aynıdır.

ayrıca t harfinden önce b gelirse eğer bu kelimelerde de b harfi okunmaz. örneğin debt kelimesi "det" şeklinde okunur. (ayrıca bunu söylemişken şunu da söyleyeyim, death kelimesini de bu şekilde okursanız insanların aklına borç kelimesi gelecektir. t ve h harflerinin yan yana geldiği kelimeleri peltek söylemelisiniz. dilinizi dişlerinizin arasına sıkıştırarak peltek t harfini çıkarabilirsiniz. three ve tree'nin okunuşları bizim okullarda öğretildiği gibi aynı değildir.) doubt ve subtle kelimelerinde de b harfi t'den önce geldiği için okunmaz.

5) t harfinin okunmadığı kelimeler

listen kelimesinde falan okunmadığını biliyoruz genel olarak ama ricochet ve ballet kelimelerinde okunmuyor. bu iki kelimenin de garip okunuşları var. bir bakın derim. ayrıca gourmet, asthma, whistle gibi kelimelerde de t harfi okunmuyor. (gourmet ve asthma kelimelerinin de okunuşlarına baksanız fena olmaz.)

6) g harfinin okunmadığı kelimeler

çoğunlukla yanlış okunmazlar. sign, champagne, gnaw, high, light, reign, though, through... (though kelimesinin okunuşunu bilmiyorsanız eğer bir bakın derim, ayrıca az önce bahsettiğim peltek t meselesi through kelimesinde de var. çoğu okulda true ve through kelimelerinin aynı okunduğu öğretiliyor ama through kelimesinde t ve h yan yana geldiği için peltek okumak gerekiyor.) (gnaw kelimesinde w harfini de okumuyoruz.)

7) n harfinin okunmadığı kelimeler

m harfinden sonra gelirse okunmaz. autumn, column, condemn, damn, hymn, solemn gibi. (condemn ve solemn kelimelerinin telaffuzuna bir bakın derim.)

8) h harfinin okunmadığı kelimeler

wh, ch, rh ya da gh sesleri yan yana gelirse h harfi okunmaz. (ch yan yana geldiğinde genelde ç şeklinde okunuyor ama choir kelimesine dikkat etmek gerek. "kuayır" şeklinde okunuyor. ingiliz aksanıyla "kuaya" da diyebilirsiniz.) ayrıca honest, hour gibi kelimelerde de h sesi okunmaz. hour ve our kelimelerini aynı okuyoruz yani.

9) w harfinin okunmadığı kelimeler

wrong, wrist, write, wrote, whole, two gibi kelimelerde okunmadığını biliyoruz genellikle ama sword ve answer kelimelerinde w harfi okunmaz. sıklıkla yapılan hatalardan birisi.

10) d harfinin okunmadığı kelimeler

bu kelimelerde öyle pek bir ipucu yok, daha çok kulak alışkanlığıyla bu telaffuz hataları giderilebilir. wednesday, handsome ya da sandwich gibi kelimelerde d harfi okunmaz. bridge ve edge gibi kelimelerde de "silent letter" vardır ama bu kelimelerde d sesini birazcık okuruz.

11) e harfinin okunmadığı kelimeler

bu kelimeleri yanlış telaffuz etmek istesek bile e harfini okumayız sanırım. hope, hide, hate, name, taste, clue ve bake gibi kelimelerde e harfi okunmaz.

ayrıca geçmiş zaman kipi almış bazı fiillerde de e sesi okunmaz. asked, fucked, played...

12) i harfinin okunmadığı kelimeler

araştırdım biraz ama sanırım yalnızca business kelimesinde okunmuyor.

13) u harfinin okunmadığı kelimeler

colleague, guess, guard, guide, guilt, guitar, tongue gibi yaygın kelimeleri biliyoruz ama zarf görevinde kullanılan bazı sözcüklerde u sesine dikkat etmek gerekiyor. beautifully gibi kelimelerde u sesi ingiliz aksanında okunmuyor.

14) r harfinin okunmadığı kelimeler

amerikan aksanıyla r harfi genelde okunuyor ama ingiliz aksanıyla ya da avustralya aksanındaki bazı kelimelerde bu durum söz konusu. mesela doctor kelimesini doctor who izleyenler bilecektir. "dokta" gibi bir okunuşu var, ingiliz aksanı hakkında bilgim yok ama bu bildiğim örneklerden birisi.

15) c harfinin okunmadığı kelimeler

çoğu zaman doğru telaffuz edilen kelimelerden. scenario, scene, scissors...

16) m harfinin okunmadığı kelimeler

m genelde okunan bir kelimedir.

17) k harfinin okunmadığı kelimeler

k başa geldiğinde okunmaz. knight gibi.

18) a harfinin okunmadığı kelimeler

logically gibi zarflarda en sondaki a sesi okunmaz.

eklediğim kelimeleri çoğunlukla şu siteden aldım, ayrıca telaffuzları da var bakabilirsiniz.

Eğitim İçin Yurt Dışına Gideceklerin Kültür Şoku Yaşamaması Adına Bilmesi Gerekenler