Her İki Karşıt Görüşün de Gönlünü Alma Olayı: Eğer-Viski-Derken Hatası

If-by-whiskey olarak bilinen ve ismini tarihsel bir olaydan alan bir argüman hatası Eğer-Viski-Derken.
Her İki Karşıt Görüşün de Gönlünü Alma Olayı: Eğer-Viski-Derken Hatası
iStock

"eğer-viski-derken", bir argüman hatasıdır. ismini, tarihsel bir konuşmadan almaktadır. aslında sorun, argümanda hata olması değil, argümanın "argüman" olmaması, yani bir duruşunun, sağlam bir modelinin bulunmaması, tartışmanın tarafları tarafından ayrı ayrı okunduğu zaman her birine hoş gelmesidir. bir nevi doublespeak.

hatanın ismi şu diyalogdan kaynaklanıyor ki, açıkçası, okunduğu zaman hata bir anlam ifade ediyor. oldukça zekice yazılmış olan konuşma, yargıç ve profesör noah sweat tarafından, 1950'li yıllarda, mississippi'nin alkol yasağının devam edip etmemesi üzerine mecliste görüşmeler sürdürülürken okunmuş;

"arkadaşlarım, bu ihtilaflı konuyu bu zamanlarda tartışmak istemiyordum. ama, bilmenizi isterim ki, ihtilaflardan kaçmam. aksine, her zaman, her konu hakkında duruşumu korurum, konu ne kadar ihtilaflı olursa olsun. bana viski hakkında ne düşündüğümü sordunuz. işte viski hakkında düşündüklerim;

eğer viski derken, şeytanın içkisini, zehirli belayı, masumiyeti kirleten, sağlıklı düşünmeyi alaşağı eden, yuva yıkan, mutsuzluk ve fakirlik yaratan ve evet, gerçekten küçük çocukların ağzından ekmeklerini çalan o kanlı canavarı, hıristiyan kadın ve erkeklerini erdemli ve lütufkar bir hayatın zirvesinden, kepazeliğin, utancın, acizliğin ve ümitsizliğin dipsiz çukuruna düşüren o kötülük şerbetini kastediyorsanız, o zaman, kesinlikle kendisine karşıyım.

ama, eğer viski derken, muhabbetin yağını, felsefenin şarabını, iyi insanlar bir araya geldiği zaman tüketilen, kalplerine bir şarkı ve dudaklarına bir gülümseme konduran ve gözlerini hoşnutluğun sıcak ışığıyla aydınlatan içkiyi, yılbaşının neşesini, keskin ve soğuk bir havada beylerin adımlarını hızlandıran canlandırıcı içkiyi, bir adama mutluluğunu ve neşesini katmerlemesine yardımcı olan ve, kısa bir süreliğine de olsa, hayatın büyük trajedilerini, hüzünlerini ve acılarını unutturan o içkiyi, satışı hazinemize sayısız milyon dolarlar akıtan, bu paralar ile de sakat çocuklarımıza, körlerimize, sağırlarımıza, dilsizlerimize, yaşlılarımıza ve zayıflarımıza yardım edilmesine, yollar ve hastahaneler ve okullar yapılmasına vesile olan o içkiyi kastediyorsanız, o zaman, kesinlikle, kendisini destekliyorum.

bu benim duruşum. geri adım atmayacağım. taviz vermeyeceğim."

rivayete göre, bu konuşmanın hazırlanması haftalar sürmüştür.

Paranın Evriminin Son Halkası Bitcoin'in Yükselişi Neden Durdurulamaz?