II. Dünya Savaşı Sırasında Almanların Kullandığı Şifreleme Makinası: Enigma

The Imıtation Game filmine konu olan meşhur makinayı Sözlük yazarı ''anglachelm'' anlatmış.
II. Dünya Savaşı Sırasında Almanların Kullandığı Şifreleme Makinası: Enigma


alman donanması kriegsmarine 1942 yılından itibaren başına gelen her kötü olayda oldukça paranoyak davranarak, halihazırda kullanımda olan enigma kod kitapçıklarını, makinada ana şifrelemeyi yapan 26 telli rotorları değiştirmiş ve güncellemiştir.

1944 yılında yapılmış bir şifreleme işlemine göz atarsak olayın artık nasıl bir manyaklık haline geldiği daha kolay anlaşılır:

örnek olarak şifrelenecek düz metin

"geleitzug 16-20 dampfer
quadrant ca 91 33 (90 133)
u-999"

olsun.


şifrelenmeye başlanmadan önceki hali bile şifre gibi olan bu düz metinde denizaltımız u-999, haritanın ca 9133 gridinde 16 ila 20 gemilik bir konvoy bildiriyor.

bu düz metin haldır huldur enigmaya girilmiyor. önce signal subayı satzbuch denilen converting kitapçığını kullanarak her biri bir satır kaplayan cümleleri şifrelemeye uygun figürler haline getiriyor. metin bu işlem sonucu :

geleitzug 16-20 dampfer = 0512
quadrat ca 90 = 4545
133 = 8152

haline geliyor. bu düz 4 haneli rakamlar alındıktan sonra şifre subayı schlusselzahlentafel isimli kitaptan rakamlara, hangi gün, hangi 4 haneli rakamın eklenileceğini buluyor ve düz metni henüz enigmaya girmeden ikinci kez şifreliyor. bu sistemi de gösterirsek :

0512 4545 8152
0384 0384 0384
---------------------
0896 4829 8436


sonuç olarak signal subayı elde edilen bu 4lü figürleri buchgruppenheft kullanarak 4lü alfanümerik kodlara çeviriyor. yalnız bu kağıt üzerindeki işlem sonucu henüz enigma şifrelemesine girilmeden bile kriptolama oldukça karmaşık bir hal alıyor. bletchley park'taki kod kırıcılar bu sözkonusu (her iki ayda bir değişen) kod kitaplarını ele geçirmeden yalnızca etrafa bakıp dua ediyorlardı. bu son kriptolama sonrası mesajın aldığı hal şu şekilde görünecektir, sonda denizaltının değişmeyen üç haneli trigramına dikkat edin :

0896 = zldp
4829 = oyak
8436 = wikw
u999 = lqx

bu mesajla enigma başına oturan subayımız mesajı schlusseltafel m algemein - innere einstellung denen bir yöntemle 3 rotorlu standart enigma usulü şifreleyecek ve ardından ele geçen kodu plug girişleri ve key numaralarını yine farklı bir kitaptan değiştirerek 8 rotorlu olarak 1944 mayıs enigması (aussere einstellung) ile ikinci şifrelemeye tâbi tutacaktır.


enigmaya giren ve alabildiğine şifrelenen kod şu hale gelir:

qrle atmg sikr qdx

ve bu kodla beraber karadaki deniz kuvvetleri enigmasına ulaşan mesaj şu şekildedir :

ßß
rdf
qrle atmg sikr
qdx
rdf

a- tokalaşma sinyali
b- şifrelenmemiş o günün kenngruppe trigramı
c- şifrelenmiş mesaj
d- şifrelenmiş imza
e- tekrar edilen şifrelenmemiş kengruppe trigramı bulunur.