Kişinin El Yazısından Karakter Analizi Nasıl Çıkarılır?

Yazıdan karakter analizi çıkarabilme konusu en merak edilen şeylerden biri. Nasıl oluyor ve neye göre analiz çıkarılıyor? Soruların cevabını Sözlük yazarı 19991991 paylaşmış.
Kişinin El Yazısından Karakter Analizi Nasıl Çıkarılır?
iStock.com

yazıdan karakter analizi nasıl yapılır?


eğim

1-el yazısının sağa doğru eğimi, kişinin iletişim yeteneğinin göstergesi olarak yorumlanıyor. örneğin kişi daha arkadaş canlısı, yönlendirici, sorumluluk sahibi, girişken olma eğilimi taşıyordur. aynı zamanda satış yapmaya, kontrolü elinde tutmaya, sevilmeye, destekçi olmaya kadar uzayan birçok olasılığı barındırır. 

2-yazı sağa doğru eğildikçe kişinin kararlarında duygularının etkisinde kalma özelliği artar. 

3-el yazısının genellikle dik oluşu kişilik bağımsızlığına işarettir. 

4-sola doğru eğilen el yazısı, duygusal olarak ihtiyatlılığı temsil eder. bu el yazısının sahibi, öncelikle her detayı doğrulama ihtiyacı duyar. başkalarının onu herhangi bir söz vermeye zorlamasından hoşlanmaz.

büyüklük

1- büyük el yazısıyla yazan kişiler daha çok dışa dönük, dost tavırlı kimselerdir. el yazısının sahibi kişi yabancılara karşı daha mesafeli olmayı tercih etse de kendine güvenle hareket eder. 

2- küçük el yazısı mantığı temsil etmenin yanı sıra zıt düşülen kişilere karşı acımasız olmayı da ifade eder. akademik ve zihinsel uğraşılardan hoşlanan kişilerde bu tip el yazısı görülür. 

3-eğer yazı hem küçük hem de zarif ise kişinin kendi dalga boyuna uygun olmayan kişilerle de iyi bir iletişim kurması olası değildir. bu kişiler, sosyal olarak kabul görmüş kuralları yıkmak konusunda zorlanırlar.


baskı

1-koyu harflerle yazan kişiler verdikleri sözü yerine getirmek konusunda çok titizdirler. ve etraflarındaki birçok olan biteni ciddiye alırlar. 

2- çok koyu harfler ise kişinin gerginliğinin, eleştiriye karşı sinirlerine fazla hakim olamayışın ve küçük imalardan bile alınganlık göstermenin ifadesi olarak yorumlanıyor. bu kişiler önce tepki gösterir sonra soru sorarlar. ve duygusal davranışlarını devam ettirirler. 

3-çok silik ve ince yazılar ise ortama ve insanlara olan hassasiyeti temsil ediyor. ama yazı aynı zamanda kaba saba ve şekilsiz ise kişi duygusal derinliği bile devam ettiremiyordu ve sönük bir yaşam tarzı sürdürüyordur.

l, t ve h harflerindeki sırlar

1- bu harflerin üst kısımlarının uzun olması hedef ve hırsın mevcudiyetini gösterir. ancak üst tarafı fazla uzun l, t ve h’ler, kişinin başarması gerektiğini düşündüğü meselede gerçek dışı beklentiler içinde olabileceği anlamına gelir. 

2-bu harflerin üst tarafının oranlı bir şekilde kuyruklu olması kişinin her şey üzerine etraflı bir şekilde düşündüğünü ve hayal gücünü makul bir şekilde kullandığını gösterir. 

3-kıvrımın enli olması, yeni fikirler üretme ve bunların üzerine uzun uzadıya düşünme eğilimini ortaya koyar. 

4-üst kıvrımın tekrar harfe geri dönmesi, yazı sahibinin hayal gücünü kullanmaktan kaçındığını ve elindeki işi bitirebilmek minimum gerekliliklerle kendini sınırladığını gösterir.

g, y, p harflerindeki sırlar

1-kuyruğun dik olması, sabırsızlık alametidir. 

2-kuyruğun basık bir şekilde yuvarlanması, saldırganlık ve yüzleşmekten uzak durma isteğini ortaya koyar. 

3-kuyruğun bastırılarak yazılmış tam bir kanca halini alması, enerji, para kazanma isteği ve tenselliğin göstergesidir. 

4-kuyruğun bastırmadan tam bir kanca şeklini alması güvenlik ihtiyacını gösterir. 

5-kelimeler arasındaki mesafe 

6-kelimeler arasındaki mesafenin fazla olması, “bana nefes alacak alan bırak” mesajını içerir. 

7-kelimeler arasındaki mesafenin daha az olması ise başkalarıyla birlikte olma isteğini ortaya koyar, ama böyle yazan insanlar zaman zaman gereksiz bir kalabalığa neden olabilirler ve dayatmacı bir kişilik sergileyebilirler. 

satırlar arasındaki mesafe

1-satırların arasının açık olması, olaylara sakin ve geniş perspektiften bakma eğilimini ortaya koyar. 

2-satır aralarının dar olması, yazarın hareketi sevdiğini ve eylemin içinde olmaktan hoşlandığını gösterir. 

3-satır araları dar olup, harfler arasındaki bağlantı çok sıkı değilse, söz konusu el yazısının sahibi baskı altında sükunetini koruma disiplinine sahiptir.

sayfa kenarındaki boşluk

1-sayfanın sol tarafındaki boşluk, kişinin köklerini ve ailesini gösterir. 

2-sağ taraftaki boşluk, diğer insanları ve geleceği temsil eder. 

3-tepedeki boşluk hedef ve hırslardır. 

4-sayfanın dibindeki boşluk, enerji, içgüdü ve pratiklik anlamına gelir. 

5-sayfanın sol tarafındaki geniş bir boşluk bırakılması, hareketliliği sürdürme isteğini ortaya koyar. 

6-soldaki mesafenin az olması ise temkinlilik ve hazır olmadığı takdirde bir şeyleri yapmaya zorlanmaktan kaçınma isteğini belirtir. 

7-sağ taraftaki boşluğun az olması, sabırsızlık göstergesidir ve bir an önce işe başlayıp işi bitirme eğilimini yansıtır. sağda geniş bir boşluk bırakılması ise bilinmeze karşı korkunun mevcudiyetini ortaya koyar.

yazımızın ruh haline göre nasıl daha çirkin, güzel vs. hal aldığını fark etmenizi öneririm. deneysel olarak bir arkadaşa uygulamıştım.

1- çok mutlu olduğunuz bir anı düşünerek, herhangi bir cümle yazın.

2-çok mutsuz olduğunuz bir anı düşünerek.

3-çok sinirli olduğunuz bir anı düşünerek.

aradaki farkları, yani stres veya değişik duygu hallerinde kendi tepkinizi ölçebilirsiniz.