Yaşama Tutunma Konusunda Sınırları Zorlayan Cüce Fillerin Saygı Duyulası Hikayeleri

Tarih öncesinde yaşayan ve soyları maalesef tükenmiş olan cüce fillerin hikayesi bir hayli ilginç.
Yaşama Tutunma Konusunda Sınırları Zorlayan Cüce Fillerin Saygı Duyulası Hikayeleri


allopatrik türleşme veya coğrafi türleşme (ayrı yurtlu türleşme); bir tür popülasyonunun, dağ oluşumu gibi coğrafi veya göç gibi sosyal değişimlere bağlı olarak yalıtıldığında meydana gelen evrilmedir.

peki bu tam olarak ne demek? 

bunu anlayabilmek için anayurtları afrika olan fillerimizin hikayesine göz atalım.

cüce filler, coğrafi türleşmenin en iyi örneklerindendir. karasal alanlarda alabildiğine büyük vücutları olan filler, kısıtlı kaynaklarları (su, yiyecek) olan yeni bir ortama adapte olurken vücutları küçülmüştür. nesilden nesile gen aktarılırken gerçekleşen bu olay zamanın ve çevresel etkilerin türler üzerindeki etkisinin açıkça ortaya koymaktadır.

cüce fil fosilleri akdeniz adalarının çoğunda bulunmaktadır. kıbrıs, girit, malta, sicilya bu adalardan bazılarıdır. 


sorulması gereken ilk soru, bu filler bu adalara nasıl geldi? 

fillerin bu adalara koloniler kurması enteresan bir hikaye...

5.93-5.33 milyon seneleri arasında yaşanan messiniyen tuzluluk krizi, fillerin afrika'dan kuzeye doğru göçünü başlatan olay. bu olay sırasında iklimsel değişimlerin sonucunda cebelitarık boğazı kapanmış ve akdenizin atlantik okyanusu ile bağlantısı kopmuştu. su girdisi kesilen akdeniz kaçınılmaz olarak kurumaya başladı. akdeniz baseni yüzyıllarca süren buharlaşmanın etkisi ile minik göllerin olduğu koca bir çanağa döndü. işte bu zaman aralığında akdeniz fillerin yurdu haline geldi.


bu kuraklık zanclean (5.33 milyon sene önce) zamanının başlangıcında cebeltarık'ın tekrar açılması ile sona erdi. akdeniz tekrar bildiğimiz manada bir denize döndü. çok hızlı bir şekilde olduğu öngörülen bu su baskını sırasında basen içerisinde yaşayan pek çok hayvan adalara mahkum oldu. adalara mahkum olmaları elbette onların gen havuzu üzerinde büyük bir baskı yarattı. filler adalardaki yaşama uyum sağlayabilmek için vücutlarının yüzey alanlarını küçültmek zorunda kaldılar. bu adaptasyon sonucunda devasa filler bir keçi boyutuna kadar küçüldü. ve sonrasında türlerini -maalesef- devam ettiremediler, yok oldular.

kaynak