1453'te İstanbul'u 600 Türkle Birlikte Osmanlı'ya Karşı Savunan Şehzade: Orhan Çelebi

Yıldırım Bayezid'in torunlarından biri olmasına ve İstanbul'u Osmanlı'ya karşı savunmuş olmasına rağmen Şehzade Orhan, tarih kitaplarında adına pek rastlanmayan biri.
1453'te İstanbul'u 600 Türkle Birlikte Osmanlı'ya Karşı Savunan Şehzade: Orhan Çelebi

tarih kitaplarımızda pek ismi geçmeyen bir isimdir orhan çelebi. osmanlı'nın beşinci padişahı 1. mehmed'in yeğenidir. yani yıldırım bayezid'in torunlarından biridir. babası, şehzade kasım'dır. 

biraz geçmişten başlayarak meseleyi anlatayım. 

yıldırım bayezid ve timur arasında gerçekleşen ankara savaşı'ndan sonra hepimizin bildiği üzere osmanlı devleti fetret devrine girer. hayatta kalan şehzadeler anadolu'nun çeşitli yerlerinde hükümdarlık ilân ederler. işte bu isimlerden biri de süleyman çelebi'dir. süleyman çelebi, ankara savaşı'ndan sonra timur'a bağlılığını bildirmiş ve emir süleyman ismini dahi almıştır. 1402 - 1411 yılları arasında edirne'de resmen padişahlık da yapmıştır ki bu sebeple günümüzde bazı tarihçiler kendisini de osmanlı padişahları listesine dahil ederler. işte bu süleyman çelebi, rumeli'ye geçebilmek için bizans'a kardeşleri kasım çelebi ve fatma sultan'ı rehin verir. nitekim istanbul'da yaşamaya başlayan kasım çelebi'nin 1412 senesinde doğan oğludur şehzade orhan.

osmanlı devleti, nihayet 1. mehmed sayesinde anadolu'da tekrar birliğini sağlar ve devlet fetret devri'nden çıkar ancak bizans'ın elinde bir rehin vardır artık. bizans, osmanlı'dan şehzade orhan için senelik 300 bin akçe haraç almaya başlar. aksi hâlde kendisine destek çıkacaklarını ve onu osmanlı padişahı ilan edeceklerini bildirirler. ileride fatih diye anılacak olan ikinci mehmed'in tahta çıktığı sene bizans, şehzade orhan için istediği haracı iki katına çıkarır. çandarlı halil paşa buna itiraz etse de sultan mehmed, bizans'ın isteğinin yerine getirilmesini emreder. istanbul'u fethetmeyi düşünen padişah, bir de şehzade ayaklanmasıyla uğraşmak istememektedir. fakat bu durum sadece bir yıl sürer. sultan mehmed, rumeli'de gelirleri şehzade orhan haracı olarak bizans'a giden tüm köylerin gelirlerinin bundan böyle osmanlı hazinesine aktarılmasını emreder.

bu sırada şehzade orhan da bizans himayesinde yetişmiş ve iyi bir komutan olmuştur. öyle ki kendisine biat eden türkler de istanbul'da onun emrinde paralı askerlik yapmaya başlamışlardır. nihayet tarih 6 nisan 1453'e gelir ve kuşatma başlar. yaklaşık iki ay süren kuşatma sırasında osmanlı ordusu, karşışında şehzade orhan ve sayıları 600'ü bulan askerlerini bulur.

29 mayıs 1453'te fatih sultan mehmed han şehre girdiğinde artık şehzade orhan için tek kurtuluş şehirden kaçmaktır. bir keşiş kılığında şehirden kaçmaya çalışırken onu başka bir bizanslı rehine tanır ve kendi canını kurtarabilmek umuduyla bağırarak şehzade orhan'ı işaret eder. osmanlı askerleri kendisini yakalayıp fatih sultan mehmed'in huzuruna çıkarırlar.

bu görüşme çok uzun sürmez. ayasofya'nın hemen yanında şehzade orhan idam edilir ve hikâyesi de böylece son bulur.

1453'te İstanbul'u Vatanı Gibi Savunan Cenevizli Komutan: Giovanni Giustiniani