250 Milyon Yıl Sonra Tüm Kıtaların Birleşerek Oluşturacağı Süperkıta: Pangea Ultima

Bildiğiniz gibi Dünya üzerindeki kıtalar, biz pek farkında olmasak da sürekli hareket halinde. İşte bu sebeple yaklaşık 250 milyon sonra Dünya, şu ankinden çok daha farklı görünecek.
250 Milyon Yıl Sonra Tüm Kıtaların Birleşerek Oluşturacağı Süperkıta: Pangea Ultima


50 milyon yıl sonra

50 milyon yıl sonra atlas okyanusu genişleyecek ve new york'u kuzey afrika'dan daha da uzaklaştıracak (eskiden new york ve fas yan yanaydı).

bu sırada güney yarımkürede avustralya, güneydoğu asya'ya çarpacak.

avrupa'da ise afrika kuzeye hareket ederek akdenizi kapatacak. italya ve yunanistan'ın bulunduğu yerde akdeniz dağları olarak bilinecek ve himalayalar kadar yüksek bir dağ sırası oluşacak. (istanbul yeryüzünden silinecek.) ispanya'dan güney afrika'ya, orta doğu ve asya'ya kadar uzanacak.

100 milyon yıl sonra

100 milyon yıl sonra kıtasal hareketliliğin gücü yeryüzünü tanınmaz hale getirecek.

atlantik genişlemeye devam edecek. ama batı kıyı şeridi boyunca bir çökelti alanı oluşacak. bunun ilk işareti karayipler'deki porto riko çukuru'nda görülebilir. 

Porto Riko Çukuru

çukur, kuzey ve güneye kuzey ve güney amerika'nın doğu sahillerine doğru uzayacak. bu büyük çökelti alanı atlas okyanusu'nu tüketerek avrupa ve afrika'yı amerika'ya doğru sürükleyecek.

250 milyon yıl sonra

250 milyon yıl sonra galaksiler arası kaşifler, anavatanlarına döndüklerinde kayıtlarındakinden farklı bir gezegenle karşılaşacaklar. şu anda yaşayan bizlerse birer fosilden başka bir şey olmayacağız. artık 7 kıta değil, dünyadaki karaların büyük bir bölümünün toplandığı 1 büyük kara parçası olacak: pangea ultima.

 


ıssız ve donmuş bir dünya bulabilirler. kaşifler, şehirlerimizden arta kalanları araştıracaklar ama avrupa ve amerika çarpıştığında kıyı şeridindeki bütün ülkeler yavaşça yok olacak.

kaynak: gelecekte dünya belgeseli

Dil Okulu İçin Malta'yı Düşünenlere Altın Değerinde Tavsiyeler