5.5 Milyon Yıl Dünya'dan İzole Kalan Movile Mağarası ve Barındırdığı İlginç Canlılar

Romanya'da 2015 yılında Movile adı verilen ve doğal giriş-çıkışları 5.5 milyon yıldır kapalı durumda olan bir mağara keşfedildi.


movile mağarası, doğal giriş-çıkışları 5.5 milyon yıl önce muhtemelen jeolojik aktiviteler sebebiyle kapanmış olan bir mağaradır. yüzeyin 20 metre altında konumlanır. romanya'da bir çöplüğün altında keşfedilmiştir. movile mağarası, bir kaya içerisine sıkıştırılmış bir balon gibi düşünülebilir.


movile mağarası, 5.5 milyon yıllık izolasyonuna karşın pek çok halihazırda mevcut canlı barındırmaktadır. bu canlılar kırkayak, hamam böcekleri, tahta kuruları ve örümcek gibi canlılardır, fakat bildiklerimizden biraz farklıdırlar. mağaranın 5.5 milyon yıllık izolasyonu ve mutlak-karanlık durumu, burada evrimin farklı bir süreç izlemesine sebep olmuştur. 

Fotoğraf: Thierry Berrod, Mona Lisa Production/SPL

mağaradaki makro canlılar genel morfolojileri açısından aşina olduğumuz türler olsa da, tamamen kördürler ve derileri renksizdir yahut saydamlaşmıştır. ayrıca bilinen mağaralarda canlılar az enerji harcama ve dolayısıyla çok yavaş hareket etme eğiliminde iken; movile mağarası'ndaki canlılar oldukça aktiftir ve sürekli hızlı bir şekilde yer değiştirmektedirler.

Fotoğraf: Patrick Landmann/SPL

movile mağarası'ndaki makro canlılar, genelde mağaradaki hacimli su birikintilerinin etrafında yoğunlaşır. suyun üzeri ise yer yer turuncu-köpüğümsü birikintilerle kaplıdır. bu birikintiler aslında hidrojen sülfür bakterileridir ve movile mağarası'nın besin zincirinin tabanını oluştururlar. hidrojen sülfür bakterileri sudaki kimyasallardan enerji devşirirler; bu süreç kemosentez olarak bilinmektedir. derinlerdeki yer altı kaynağının hidrojen sülfür bakımından zengin olması ise, su birikintisini sürekli beslemektedir; yani movile mağarası yer altı ekosistemin güç kaynağı sürekli yenilenmektedir.

Fotoğraf: Patrick Landmann/SPL

hidrojen sülfür bakterileri ile beslenen movile mağarası makro canlılarının olağanüstü hareketliliği ise, kemosentezin evrim sürecine fotosentezden daha verimli bir enerji sağlayıcısı olduğunu işaret etmektedir.

Fotoğraf: Thierry Berrod, Mona Lisa Production/SPL

sonuç olarak movile mağarası'nda 33 yeni gen dizilimi tespit edilmiş ve sınıflandırılmıştır.

kaynak: bbc

Üniversite Bölüm Tercihi Yaparken Kendinize Sormanız Gereken 6 Soru