Açık Alanda Alkol Alma Meselesini Düzenleyen Kabahatler Kanunu Tam Olarak Nedir?

Son olarak Zonguldak'ta belediyenin işlettiği Kapuz Plajı'nda iki kadının sahilde bira içerken karakola götürülmesi ve akabinde para cezasına çarptırılması oldukça yankı uyandırdı. Sıklıkla duyduğumuz bu tarz haberlerin dayanağı olan kabahatler kanunu nedir peki? Açık alanda bira içme özgürlüğümüz var mı, yok mu?
Açık Alanda Alkol Alma Meselesini Düzenleyen Kabahatler Kanunu Tam Olarak Nedir?
DHA

http://www.resmigazete.gov.tr/…/03/20050331m1-2.htm

"(1) sarhoş olarak başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde davranışlarda bulunan kişiye, kolluk görevlileri tarafından elli türk lirası idarî para cezası verilir. kişi, ayrıca sarhoşluğun etkisi geçinceye kadar kontrol altında tutulur."

sokakta alkol almanın yasak olmadığını, sadece sarhoş olup etrafa zarar verdiğiniz takdirde ceza alacağınızı söyleyen maddedir kabahatler kanunu.

tdk'ye göre sarhoş: far. ser + ¬oş 

sf. 1. alkollü içki veya keyif verici bir madde sebebiyle kendini bilmeyecek durumda olan (kimse), esrik, mest, sermest, başı dumanlı, kafası bulutlu, kafası iyi, kafası dumanlı, kafası kıyak.

2. mec. bir şeyden çok fazla mutluluk duyan: zafer sarhoşu.

3. zf. mec. hoşa giden bir etki ile kendinden geçmiş olarak, esrik: arılar bahar çiçekleriyle sarhoş dolaşıyorlar.


yani kısaca bir promil limiti olmamakla beraber kendinizin bilincinde ve sükunu bozmuyorsanız size karşı işlemeyecek madde.

öyle sadece biri söyledi diye de huzur bozduğunuzu iddia ederek hakkınızda cezai işlem yapılamaz, yeterli somut delil olması gerekir, bira şişesi bunlardan biri değildir.

ona göre için.

Yazarın verdiği bilgiyi tamamlayıcı nitelikte bir yazıyı Sözlük yazarı "kreatorkronos" kaleme almış.

kabahat olan fiilin "sarhoş olmak" değil, "sarhoş olarak başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde davranışlarda bulunmak" fiili olduğundan dışarıda içki içilmesinin yasak olmadığı çıkarımının yapılmasının doğru olduğu önermedir.

atlanılan nokta ise, valiliklerin açık alanda içki içme yasağı koyabilmesidir. valiliklerin kamu esenliği, kamu düzeni gerekçelerle önleyici kolluk çerçevesinde dışarıda içki içmeyi yasaklayabilir.


peki o zaman hangi hüküm uygulanıyor? kabahatler kanunu madde 32 uygulanıyor. yani şu hüküm:

"emre aykırı davranış 

madde 32 - (1) yetkili makamlar tarafından adlî işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye yüz türk lirası idarî para cezası verilir. bu cezaya emri veren makam tarafından karar verilir."

yok ben yine de içerim dersen, gerek madde 32 gerekse madde 35 çerçevesinde verilecek cezaya karşı itiraz edebilirsin.

bu nasıl olacak? tabi ki kabahatler kanunu madde 29 doğrultusunda:

"itiraz yolu 

madde 29 - (1) mahkemenin verdiği son karara karşı, ceza muhakemesi kanununa göre itiraz edilebilir. bu itiraz, kararın tebliği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde yapılır. 
(2) itirazla ilgili karar, dosya üzerinden inceleme yapılarak verilir.
(3) mahkeme, her bir itirazla ilgili olarak “itirazın kabulüne” veya “itirazın reddine” karar verir.
(4) mahkemenin verdiği karar taraflara tebliğ edilir. vekil olarak avukatla temsil edilme halinde ayrıca taraflara tebligat yapılmaz.
(5) (değişik: 31/3/2011-6217/27 md.) idarî yaptırım kararının ağır ceza mahkemesi tarafından verilmesi halinde bu karara karşı ceza muhakemesi kanununa göre itiraz edilebilir."

Sonuç olarak, bir valilik kararı olmadığı sürece kamusal alanda alkollü içecek tüketmenin herhangi bir yaptırımı olmadığı anlaşılıyor.