Adeta Birer Çağrı Niteliğinde: Sivas Katliamı Öncesinde Halka Dağıtılan Bildiriler

2 Temmuz 1993 günü, Türkiye siyasi tarihinin en büyük katliamlarından biri yaşandı Sivas'ta. İşte o saldırı öncesi, radikal islamcıların halka dağıttıkları bildiriler.

saldırı ve katliamdan iki gün önce dağıtılan bildirilerden biri şöyledir:

müslüman kamuoyuna 

bismillâhirrahmânirrahim 

“peygamber, mü’minlere kendi canlarından ileridir. onun hanımları da mü’minlerin analarıdır.” (ahzâb:6) 

mü’minlere öz canlarından daha ileri olan allah resûlü (s.a.v.)’ne ve o’nun temiz zevcelerine, allah’ın beytine (kâbe’ye) ve kitab’ı kur’an’a alçakça küfredilmekte ve mü’minlerin izzet ve namuslarına saldırılmaktadır.

dünyanın bazı bölgelerinde şeytan ve onun yandaşları olan emperyalist kâfirler, dinimize ve mukaddes değerlerimize dil uzatmaktadırlar. bunun başını ise satılmış, mürted salman rüşdi köpeği çekmektedir. 

bu şeytanî oyunlara karşı, izzetli ve duyarlı müslümanlar yiğitçe mücadele ortaya koyarak, bu uğurda canlarını feda etmekten çekinmemişlerdir. 

bu iğrenç oyunların bir uzantısı olarak ülkemizde de; aydinlik gazetesi denilen bir paçavrada, mel’un rüşdi’nin figüranlığına soyunan, dünya emperyalizminin gönüllü uşağı aziz nesin, aynı şekilde, kur’an’ın korunmuşluğuna dil uzatmış, hazret-i peygamber (s.a.v.)’in aile hayatını (hâşâ) bir genelev ortamına benzetmiş ve ümmetin anaları olan hanımlarına (hâşâ) fahişe deme cür’etinde bulunmuştur. bu olay, dünyanın değişik yerlerinde kâfir devletler tarafından dahi kabul görmezken, basımına müsaade edilmezken, ne yazık ki laik ve ikiyüzlü t.c. devleti tarafından yayımlanmasına izin verilmiş, ayrıca bunu kabullenmeyip protesto eden izzetli müslümanlar, devletin polis ve jandarması tarafından coplanmış, kurşunlanmış, bir kısmı da hapishanelere atılmıştır. “salman rüşdi köpeği müslümanlar’ın çok az olduğu kâfir bir ülkede korkudan sokağa çıkmaya bile cesaret edemezken, onun yerli uşağı aziz nesin köpeği, yanında kendisiyle beraber bir ekiple birlikte, şehrimiz valisi tarafından davet edilip, şehirde adeta müslümanlar’la alay edercesine gezebilmektedir.

kâfirler şunu iyi bilmeli ki: 

islâmın peygamberi’ni ve kitab’ın izzetini korumak için, bu uğurda verilecek canlarımız vardır. 

gün, müslümanlığımızın gereğini yerine getirme günüdür.

gün, allah (c.c.)’ın vahyi kur’an-ı kerim’e, allah’ın meleklerine, allah’ın resûlü hz. muhammed (s.a.v.)’e, o’nun ailesine ve ashabına yöneltilen çirkin küfürlerin hesabının sorulması günüdür. 

iman edenler, allah yolunda savaşırlar. kâfirler de tağut yolunda savaşırlar. o halde şeytanın dostlarıyla savaşın. çünkü şeytanın hilesi zayıftır.’ (nisa:76) 

galip gelecek olanlar, şüphesiz ki allah taraftarı olanlardır. 

saldırı ve katliam gecesi 1 temmuz akşamı da başka bir bildiri evlere dağıtılır: 

halkımıza çağrı;

müslüman halkın yaşadığı bu ülkede, islam için binlerce şehit verilmiş bu topraklarda, bir kesim tarafından, ‘basın özgürlüğü, düşünce hürriyeti’ adı altında, müslümanlar’ın kutsal değerlerine sözlü veya yazılı olarak kimse saldıramaz. 

biz müslümanlar, canımız pahasına da olsa, bu değerlerimizi korumakta kararlıyız.
müslüman halkımızdan bu konularda duyarlı olup, islam’ın değer yargılarını alaya alanlara izin vermemelerini, ne pahasına olursa olsun bunu engellemeyi dini bir görev olarak bilmelerini, bu alçaklar karşısında susulduğunda, yarın mahşerde allah’a nasıl hesap vereceğimizi düşünmelerini istiyoruz. 

‘müminlerin, peygamberi kendi nefislerinden çok sevmeyi gerekir. o’nun eşleri, onların anneleridir...’ (ahzâb suresi, ayet: 6) 

‘ve kâfirlerin hesapları varsa, allah’ın da bir hesabı vardır. allah hesabı çabuk görendir.’ (enfal suresi, ayet : 30) “ ‘kâfirler istemese de, allah nurunu tamamlayacaktır.’ (saff suresi , ayet:8) 

“not: bu yazıyı okuyan, allah rızası için çoğaltarak dağıtsın.
müslümanlar”