Afganistan'da Varlıklı İnsanlara Seks Köleliği İçin Satılan Erkek Çocuklar: Bacha Bazi

Bacha Bazi, Afganistan'da erkek çocukların cinsel istismarının gelenek haline gelmiş hali. Maalesef halen daha devam eden bu korkunç geleneğe yakından bakalım.
Afganistan'da Varlıklı İnsanlara Seks Köleliği İçin Satılan Erkek Çocuklar: Bacha Bazi

bacha bazi, afganistan’da erkek çocuklarının cinsel istismarının gelenek haline gelmiş hali. maalesef halen daha devam eder.

bacha bazi'ye geçmeden önce bacha posh'tan bahsedelim

bunun yanında, erkek çocuğu olmayan aileler tarafından satın alınan/evlat edinilen kız çocuklarına da bölge halkı tarafından bacha posh denir. bacha posh’ta erkek çocuğu olmayan aileler kız çocuğunun bir “utanç” sayılmasından dolayı bir erkek evlata ihtiyaç duyarlar.

bacha posh olarak alınan kız çocukları, erkek gibi giyinir, erkek gibi davranır, erkek gibi konuşur ve erkeklerin sorumluluklarını üstlenir ve afganistan’da erkek olmanın özgürlüklerinden de tıpkı bir erkek gibi yararlanır. ergenliğe gelince ise “bacha posh” rolü biter ve kız çocuğu tekrar kadın kimliğine bürünür. afganlar bacha posh’u afganistan’a hükmeden hükümdarların harem kültürüne dayandırır. hadım ağaların aksine bacha posh, haremde erkek bulunamayacağından haremi yönetmek için erkek gibi yetiştirilmiş ve öyle davranan kızlar için kullanılır.

zamanla bu kültür saraydan halka inmiştir. gerci halka indi demek ne kadar doğrudur bilinmez. çünkü alelade bir afgan'ın böyle bir şey için bütcesi yoktur. yerel olarak güçlü kisiler uğraşır afganistan'da bununla.


bacha bazi ise erkek çocuklarının kadın gibi davranmaya zorlanmasıdır

bu uygulamada fakir ailelerin çocukları, zengin yerel eşraf tarafından satın alınır ki (ya da verilir), günümüzde bu eşraf dediğimiz kitleyi taliban’a karşı savaşan ve afganistan’daki koalisyonun da bir dönem desteğini bolca almış kuzey ittifakı liderleri oluşturur. bu vatandaşlar da sovyet afgan savaşı sırasında ruslara karşı savaşmış, afganistan üzerinde yer yer söz sahibi adamlardır, bazen de iyi birer istihbarat kaynağıdır.

satın alındığında çocuk 5-6 yaşındadır. ilk başta çocuk köçek gibi kutlamalarda kadın giysileriyle dans ettirilir. çocuğun yaşı ilerledikçe bu köçeklik hali fuhuş halini alır. çocuk buna tepki gösterdiğinde köle statüsünde olduğu için sahibi tarafından şiddet uygulanmasında hiçbir sakınca görülmez. ayrıca çocuğun “sahibi”, isterse çocuğu “paylaşma” hakkına da sahiptir. afganistan haricinde semerkant, buhara civarı özbekistan’ın bazı bölgelerinde de yaygın bir uygulamadır. ama afganistan’da bu geleneği devam ettirenler genelde yerel silahlı güce sahip olduğu için bu uygulama hukuki yaptırımlara tabi değildir, daha dogrusu tabidir ama kağıt ustünde. ayrıca taliban'ın getirdiği yasada da yasaktır, ama pek itibar edilmez yasağa. çünkü bunu yapanlar genelde yerel olarak güçlü, silahlı gücü, bağlantıları bulunan, uyuşturucu imali ve kaçakçılıktan köşeyi dönmüş aşiret ağalarıdır. birçoğu da sovyet afgan savaşından iç savaşa kadar dağda çalışmış elemanlardır.


ilginç şekilde afganistan’da bacha bazi olarak verilen erkek çocuklara sahiplerinden dolayı saygı duyulur. çarşı/pazar gibi yerlere çıktıklarında el üstünde tutulurlar. bu çocuklar belirli kutlamalarda raks ettirilirken misafirlerden birine ellerinde bir çay sunarlar ki bu, çay sundukları kişiyi “beğendikleri” anlamına gelir.

bu geleneğin tam olarak nasıl ve ne zaman başladığı bilinmiyor. bazı afganlar, bunun büyük iskender ve makedon istilasından beri afganistan’da olduğuna inanırlar. zira takdir edersiniz ki, antik yunan’da “oğlancılık” oldukça olağan bir durumdu. bazıları ise bununla alakası olmadigini söyler, bunun arap kültürüyle gelen bir şey oldugunu anlatır.

bacha bazi’de ergenlik ve çocukluk boyunca bu işlerde kullanılan çocuklar, yaşları büyüyünce de genelde sahiplerinin kadın akrabalarından biriyle evlendirilip “iç güveysi” olurlar.

afganistan, uzun zaman boyunca dünyanın ilgisini çeken bir yer olmadı. ilk defa sovyet-afgan savaşında bölgeye gelen rus askerleri tarafından bazı bölgelerde cinsel suçlar rapor edilmişti. daha sonra afganistan’daki amerikan askerleri 2001’deki müdahale sırasında böyle vakalarla karşılaştılar ve durumun önüne geçilememesinin sebebini bu geleneği devam ettirenlerin güçlü yerel liderler olmasına bağladılar. hatta bundan bir sure önce bir amerikalı yüzbaşı, bu bacha bazi'nin içindeki bir aşiretin liderini tekme tokat dövmüştü de daha sonraları bir ton olay yaşanmıştı.

halen daha devam eder.