Aile İçi Şiddet ve Kadına Şiddet Hakkında Yazılan Yararlı Makaleler

Ülkemizde aile içi şiddet ve kadına şiddetin arttığı son günlerde, özellikle okumamız gereken makaleler.
Aile İçi Şiddet ve Kadına Şiddet Hakkında Yazılan Yararlı Makaleler

aile içi şiddet ve kadına şiddet hakkında yazılan makaleler. okuyup 2 tarafında psikolojisini çözmek ufku iki katına çıkarabilir. ayrıca hastanelere giden şiddet mağdurlarına yaklaşımla ilgili makale de mevcut

Şiddet türlerini ve son zamanlarda uygulayanlarla maruz kalanların sayısal verilerini ortaya koyan bir yazı.

http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/1081.pdf

Kadına şiddet konusunda çok daha geniş ve ayrıntılı bir çalışma. Çocuklar üzerindeki etkisi ve şiddetin durumlara göre nasıl yaygınlaştığı gibi ayrıntılı konular ele alınıyor.

http://www.hips.hacettepe.edu.tr/…2008-anarapor.pdf

Kaynak: iStock.com

Kadına yönelik şiddet konusunda çözüm önerilerinin yanı sıra sağlık çalışanlarının bu konudaki rollerini ele alan bir yazı.


http://hemsirelik.maltepe.edu.tr/…i1a2008/50_58.pdf


Bu yazıda da genel olarak şiddet kavramına ve son yıllarda kitle iletişim araçları ile artan şiddetin öğrenilebilir bir dürtü olduğu gibi konular ele alınıyor.

http://iibfdergi.cumhuriyet.edu.tr/…usu üzerine.pdf


Psikiyatrlar tarafından yapılmış bir çalışmadır. Şiddet gören evli kadın hastalar ile olan görüşmelerin araştırması yer alıyor.


http://www.turkpsikiyatri.com/c17s2/aileici.pdf


Kadına şiddetin türlerinden ve aile hekimliğinde bu konuya olan yaklaşım konu alınıyor.


http://www.manevisosyalhizmet.com/…ete_yaklasim.pdf


Bu yazıda da öfke ve saldırganlık kavramlarının ne olduğu, aile içerisinde ortaya çıkmasını kolaylaştıran faktörler, aile içerisinde öfke ve saldırganlık içeren davranışların özellikle çocuklar üzerindeki etkileri yer alıyor.


http://www.manevisosyalhizmet.com/…saldirganlik.pdf


Kadına yönelik şiddetin insan hakları ihlali olduğu ve çözümleri noktasında araştırılmış bir makale.


http://www.klinikgelisim.org.tr/…nik_2009_22/15.pdf


Bu çalışmada aile içi şiddeti ayrıntılı istatistiklerle ortaya koyan bir çalışma.

http://dusunenadamderg.com/…e8580b20fbafdd2a3e8.pdf


Başbakanlığın çıkartmış olduğu bir yazı dizisi. Burada da kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet konularında kavramlar ve veriler yer alıyor.

http://usad.org.tr/…siddetle_mucadele_el_kitabi.pdf


Son olarak bu yazıda da, acil servislere başvuran çocuk ve kadın istismarı olgularına hekimlerin yaklaşımı konu ediliyor.

http://www.researchgate.net/…3c79a565d6d2000000.pdf