Alkolle Birlikte Oynanabilecek Şahane Oyun Önerileri

Arkadaş ortamıyla içki masasına oturmak zaten başlı başına keyifli bir aktiviteyken bunu bir de çeşitli oyunlarla daha da eğlenceli hale getirmek başka bir olay.
Alkolle Birlikte Oynanabilecek Şahane Oyun Önerileri
iStock


son kart

iskambil kartlarıyla oynanan bir içki oyunu. 3 ya da daha çok kişiyle oynanır. oynanışı şu şekildedir:

her oyuncunun önüne aynı blackjack'te olduğu gibi 1'i kapalı 1'i açık olmak üzere 2 adet kart dağıtılır. sonra sırayla ortadan kart çekilir, maksat en yüksek toplamı elde etmektir. kart çekme işlemi, "son kart" denene kadar döner. en yüksek toplamı elde ettiğine inanan oyuncu kartını çekmeden önce "son kart" der. o andan itibaren herkesin kart sayısı eşitlenene (yani tur tamamlanana) değin oyuncular birer kart daha çeker. sonuçta herkes kartlarını açıp sayar (aslar 11, resimliler 10, sayılar da değeri kadar puan eder). puanı en düşük olan önündekini fondipler, eğer "son kart" diyen birinci olamamışsa o da içer.

üfle içir

gerekenler: büyük bir bardak, oyuncu sayısı kadar ufak bardak, içki (tercihen bira), bir ya da birkaç deste iskambil kağıdı, 2 ya da daha çok oyuncu.

herkesin önüne bir ufak bardak içki doldurulur. büyük bardak boş halde ortaya konur, iskambil kartları da bardağın üstüne açık şekilde istiflenir. oyuncular sırayla kartlara üfleyerek düşürmeye çalışırlar. ortaya çıkan her as için, üfleyen oyuncu önündekini fondiplemek durumundadır. örneğin, bir oyuncu üfledikten sonra dağılan kartların arasında 3 tane as gözüküyorsa, 3 ufak bardak fondip yapmak zorundadır. yine her ortaya çıkan papaz için ise üfleyen oyuncu istediği birine içirme hakkı kazanır (birden fazla papaz için bu hak ister aynı kişi, isterse farklı kişiler üzerinde kullanılabilir). büyük bardağın üstünde kart kalmayınca son üfleyen kişi o bardağın tamamını doldurup fondipler. eğer oyuncu tek kart bırakmayı becerebilirse, istediği birine büyük bardaktan içirir. her üflemede kart düşürmek şarttır, eğer kart düşmezse oyuncu önündekini fondiplemek ve tekrardan üflemek zorundadır..

hopla at sek

3 ya da daha fazla kişiyle oynanabilir. oyuncular halka şeklinde dizilir ve herkesin önüne bir shot içki konur. oyunda hayalî bir top vardır. oyuncular "hop, atla, sek" sözleriyle topu birbirlerine atmış olurlar. herhangi biri oyuna başlar. eğer oyuncu "hop" derse top sıradakine geçer (sıra saat yönünde ilerler). "atla" denmesi durumunda top sıradakini atlayıp sonraki oyuncuya geçer. "sek" denince ise top seker ve sıra yön değiştirir. hata yapan (sıra kendinde değilken konuşan ya da sıra kendisine gelmesine rağmen fazla bekleyen) oyuncu önündekini fondipler, oyundaki kelimelerden birini değiştirir (örneğin, "atla yerine patlıcan denecek." der) ve oyuna başlar. oyun bu şekilde içki bitene, oyuncular sıkılana ya da sızana değin sürer..

hint pokeri

herkesin önüne birer shot hazırlanır (bol içilen bir oyun olduğu için tercihen bira uygundur). bir deste iskambil kağıdı karıştırılıp ortaya konur. herkes birer kart çekip alnına yapıştırır (burda maksat oyuncuların kendi kartını görmemesi ancak diğer bütün oyuncularınkini görmesidir. maymunluğa lüzum yok diyorsanız kendiniz görmeyecek ve karşıya gösterecek şekilde elinizde de tutabilirsiniz). sonra bahis safhası başlar, kartları dağıtanın solundaki 1 shot bahse girmek zorundadır (bu sayı tur döndükçe arttırılabilir). en fazla 3 shot bahse girilebilir (bu kural da dilenirse esnetilebilir). tur tamamlanana kadar herkes sırayla bahse girer ya da çekilir. çekilenler o an ortadaki bahis kadar içmek zorundadırlar. tur tamamlandığında baştaki oyuncu bahsi büyütmek isterse oyun bir tur daha döner. sonunda kartlar açılır, en düşük karta sahip olan ortadaki bahsi içer (en düşük kart birden fazlaysa bahis paylaşılır)..

papazın kazığı

içilen içki çok olacağı için bira ile oynanması önerilir. oynanışı şu şekildedir:
herkesin önüne birer ufak shot bardağı, masanın ortasına da bir adet bulunabilen en büyük bardaktan (hayvanlık derecesine göre kase, leğen) konur. bir deste iskambil kağıdı karıştırılıp oyuncuların önüne kapalı pozisyonda, eşit sayıda dağıtılır (kimi oyunculara fazladan birer kart gelebilir, problem değildir). dağıtanın solundaki başlamak suretiyle oyuncular sırayla en üstteki kartını açar. tur saat yönünde döner. eğer kart kırmızıysa 1 shot içer, siyahsa bir şey içmez. papaz geldiğinde oyuncu ortadaki kaba dilediği kadar bira koyar. 4. papaz çıktığında oyun biter ve papazın sahibi ortadakini fondiplemek durundadır..

meksikalı

oynamak için 2 adet zar, zarlar için şeffaf olmayan küçük bir kutu/kap, herkese bol bol yetecek kadar içki ve shot bardağı..

oyuncular bir masanın etrafında dizilirler. herkese birer shot konur ve tek zar atılarak oyuna başlayacak kişi belirlenir. büyük atan başlar ve oyun saat yönünde döner. sıra kendine gelen oyuncu zarları kaba koyup hızlı bir şekilde masaya kapatır. burada maksat zarın kaç geldiğini diğerlerinin görmemesidir. ardından oyuncu zarlarına başkaları göremeyecek şekilde bakar ve kaç attığını gerçek ya da yalan bir şekilde duyurur. burda blöf faktörü devreye girer, çünkü zarı atan bir önceki oyuncudan düşük atmış ise önündekini içmek zorundadır. diğer oyunculardan biri blöf yapıldığını düşünüyorsa zarların gösterilmesini isteyebilir. eğer blöf yakalanırsa blöfü yapan oyuncu içer. ancak blöf değilse bu sefer zarların gösterilmesini isteyen oyuncu içer. eğer zarı atan oyuncu bir öncekinden yüksek atmış ya da blöfü yakalanmamışsa bir şey içmez ve zarlar sonraki oyuncuya geçer. bir öncekiyle aynı zar atılması durumunda ise iki oyuncu birden içer..

zarların puanlaması büyük zarın onlar hanesinde olduğu 2 basamaklı sayı olarak hesaplanır. çift zarlar ise zarın 100 katına eşdeğerdir. bunun dışında bazı özel durumlar da mevcuttur. tek tek yazmak gerekirse:

2-1 "meksikalı" (her zarı yener)
3-1 "ters" (oyun sırası terse döner, kimse içmez)
3-2 "sosyal" (herkes önündekini içer)
4-1 "41"
4-2 "42"
4-3 "43"
5-1 "51"
5-2 "52"
5-3 "53"
5-4 "54"
6-1 "61"
6-2 "62"
6-3 "63"
6-4 "64"
6-5 "65"
1-1 "tilki" (zarı atan dışında herkes içer)
2-2 "200"
3-3 "300"
4-4 "400"
5-5 "500"
6-6 "600"

özel durumlu zarlar için önceki zarın kaç geldiği önemli değildir. meksikalı ise bir sonraki tura devreder, yani ardarda iki kişinin 2-1 atması durumunda üçüncü kişi farklı bir zar atarsa 2 tane içmek durumundadır. eğer o da 2-1 atarsa sonraki 3 tane içer vs.

biralı rus ruleti

kafa yormayan, sırf gülüp eğlenme amaçlı bir içki oyunu. 3 ya da daha çok kişiyle oynanır (6 makbul sayıdır). herkes için bir adet teneke kutu bira ayarlanır. oyunculardan biri birasını delicesine çalkalar. sonra çalkalayan dışındaki oyuncular biralarını masaya koyup arkalarını dönerler, önü dönük oyuncu biraların yerlerini değiştirir ve arkasını döner. bu defa solundaki oyuncu önünü dönerek o da biraların yerlerini değiştirir, bu şekilde bütün oyuncuların karıştırması bittikten sonra herkes önünü döner ve oyuncular önlerindeki birayı -tercihen yüzlerine yakın tutarak- aynı anda açar. sonuçta çalkalanmış olan birine patlar, diğerlerine de kahkahalar eşliğinde biralarını hüpletmek kalır.