Almanya'nın Bugünkü Kalitesinin En Önemli Mimarı: Büyük Friedrich

1740 ile 1786 yılları arasında Prusya'yı yöneten Büyük Friedrich (II. Friedrich), Almanya'nın bugünkü kalifiye halinin en önemli sebeplerinden biri.
Almanya'nın Bugünkü Kalitesinin En Önemli Mimarı: Büyük Friedrich

1740-1786 arası prusya krallığı yapan büyük friedrich, almanya'nın gelişiminin en önemli (modernleşme endüstrileşme) mimarı. 

kendisi bir dönem voltairein de hamiliğini yapmış, ve de mektuplaşmışlardır. "enlightened despot", yani aydınlanmış despot furyasının tipik bir örneğidir. başka örnekleri için rus çarı peter the great filan akla gelmektedir. aslında, bismarck'in, hitler'in ve nice alman militarist ve gelişimci kişiliğinin de ilham kaynağıdır. almanya'yı dış borç almaksızın geliştirme modelini bismarck'tan önce o bulmuştur. tarımsal sektörleri destekleyerek geliştirme, vs.'nin kaynağıdır.


kendisinin doğru adı ikinci frederik ya da frederick ii, almanya'nın gelişiminde çok büyük rol oynadığı için "the great" lakabıyla anılır. tabii sultanları, kralları, prensleri, çarları böyle lakaplarla anmak özellikle bazı durumlarda tarih yazını açısından çok sorunlu bir tutumdur. özellikle de sonradan (19. 20. ya da 21. yy.'da) belli bir kralı vs.'yi alıp biyografisini ya da tarihini yazarken onun belli bir ülkenin diğer yöneticileri arasında daha büyük işler yaptığını, bu yüzden de daha büyük olduğunu düşünüyorsanız. ancak çağdaşları kendisine "ne baba adam şu bizim kral" diye yağ çekiyorlarsa böyle anılması yanlış olmaz.

büyük frederick, bir masondur. nedense büyük kapitalist ülkeleri bir dönem idare etmiş tüm insanlar masondur. ingiltere'deki siyasî dönüşümün lideri olan cromwell da bir masondu. zengin ve tacir tapınakçılar, cromwell'ın ardından destekledikleri hollanda'dan oranje kralını getirip, ingiliz ve hollanda şirketlerini birleştirdiler. cizvit tacirlerin kurmuş olduğu isa cemiyetinin lideri ''siyah papa'' olarak bilinirdi ve devletler üzerinde büyük nüfuz kazanmıştı. fakat bir süre sonra krallar hâkimiyetlerinin sarsılmasından korkup bu cemiyetin etkisini kırmak üzere harekete geçtiler. ispanya, fransa, portekiz gibi katolik memleketler bu cemiyeti yasakladı. papa da bunları 1773'te aforoz etti. bunlara kucak açan ise protestan bir memleket olan almanya'nın bu mason lideri kralıydı. böylece almanya, bir anda aydınlanmanın merkezi oldu. 


rothschild, oppenheim, weishaupt gibi tanıdık ekonomik, siyasî ve entelektüel güçler almanya'ya doluştu. laik yahudi ve cizvit mektepler açtılar. büyük bir sermaye getirdiler. 1776'da bavyera illümünati'si kuruldu. temel hedefleri, ulusçuluk, yani milliyetçilik akımını yaymak, böylece makamını kimseye borçlu olmayan kralları devirerek, yerlerine laik sermaye çevrelerinin söz sahibi olacağı parlamenter hükûmetler kurmaktı. ağızları yanmıştı bir kere... 1789 fransız ihtilâli bir laik burjuva devrimi oldu; öldürdükleri papazdan çok işçi ve çiftçi öldürdüler. 1798'de napoleon, roma'ya ordusuyla girdi ve isa cemiyetini yasaklamış olan papa vi. pius'u sürdü, papa esarette öldü; yeni papa da mecburen cizvit mekteplerinin yasal olduğunu ilan etti. böylece, cizvit ve seküler camia, mason bir lider olan frederick'in eliyle papa'dan intikam almış oldu.

avrupa'da eğitimin yayılması, tamamen bu camianın ürünüdür. frederick de dinden hazzetmeyen bir liderdi. almanya'nın eğitim sistemini bu kişilere emanet etti ve karşılığını da muazzam bir eğitim sistemi kurarak aldı.

Almanya, Zenginliğini ve Gücünü Gerçekten Tesadüf Eseri mi Kazandı?