Amerika Vizesi Türleri Nelerdir?

Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği tüm vizeler.
Amerika Vizesi Türleri Nelerdir?
iStock

göçmenlik vizesi

greencard

göçmen olmayan vizeler

a1, a2, a3 yabancı diplomatlara verilen vizeler

a1: büyükelçilere, bakanlara, diplomatlara, konsoloslara ve ailelerine verilir.

a2: abddeki diğer yabancı hükümet yetkilileri, çalışanları ve ailelerine verilir.

a3: a1 ve a2 vizesi bulunanların yanlarında görevli olan kişilere verilir.

b1, b2 turist vizeleri

b1: iş amaçlı gezi yapacaklara verilir.

b2: turistik amaçlı gezi yapacaklara verilir.

c1, c2, c3 transit yolcu vizeleri

c1: abd üzerinden geçiş yapacak transit yolculara verilir.

c2: birleşmiş milletler bölgesinden transit geçmeye yetkili yabancılara verilir.

c3: abd'den transit geçiş yapacak yabancı hükümet yetkilileri ile aileleri ve yanlarında çalışanlara verilir.

d takım üyelerine verilen vizeler

d1: abd'ye seyahat edecek gemi ve uçakların kaptanları ile personeline verilir. bu vizeye sahip olanların abdde çalışmazlar ve statülerine yasal olarak değiştiremezler.

e1, e2 tüccar ve yatırımcı vizeleri

e1: abd ile kendi ülkesi arasında ticaret yapan kişi ve kurumlara verilir.

e2: e1 vizesi sahiplerinin eş ve küçük çocuklarına verilir.

f1, f2 öğrenci ve değişim vizeleri

f1: abd'deki bir okulda tüm zamanlı olarak öğrenim göreceklere verilir.

f2: f1 vizesi bulunanların eş ve küçük yaştaki çocuklarına verilir.

g1, g2, g3,g4, g5 uluslararası organizasyon görevlisi vizeleri, abd'de merkez ya da birimleri bulunan uluslararası örgütlerin üye ve personeline verilir

g1: uluslararası organizasyona üye, abd tarafından tanınmış yabancı ülkelerin başkan temsilcileri, personeli ve ailelerine verilir.

g2: uluslararası organizasyona üye, abd tarafından tanınmış yabancı ülkelerin diğer temsilcilerine verilir.

g3: uluslararası organizasyona üye olmayan ya da abd tarafından tanınmış ülkelerin temsilcileri ve aile üyelerine verilir.

g4: uluslararası organizasyonda yetkili ve görevli olanlara verilir.

g5: g1, g2, g3 ve g4 vize sahiplerinin hizmetçileri, uşakları veya kişisel çalışanları

h1a, h1b, h2a, h2b, h3, h4 çalışma vizeleri

h1a: abd'de görev yapacak profesyonel hemşireler için verilen h1a vizesi 1995 yılında iptal edildi. bu tarihten önce h1a vizesi almış olanların vizeleri 1997 yılına kadar geçerliliğini sürdürdü. iptal edilen bu vize turu h1b vize turu kapsamına alındı.

h1b: abd'de özel beceri gerektiren meslek türlerinde çalışacak profesyonel işçilere verilir.

h2a: abd'de geçici ya da mevsimlik olarak çalışacak tarım işçilerine verilir.

h2b: abd'de yetenek gerektiren ya da gerektirmeyen geçici bir işte çalışacak işçilere verilir.

h3: abd'deki bir işyerinde mesleğiyle ilgili staj yapacak kişilere verilir.

h4: h1, h2 ve h3 vizesi bulunanların eşlerine ve küçük yaştaki çocuklarına verilir.

i basın vizeleri 

abd'de görev yapacak yabancı ülke basın mensuplarına, eşlerine ve çocuklarına verilir.

j1, j2 değişim programları vizeleri

j1: abd'nin kabul ettiği programlardaki değişim ziyaretçilerine verilir.

j2: j1 vizesi bulunanların eşi ve küçük yaştaki çocuklarına verilir.

k1, k2 nişanlılık vizeleri

k1: bir abd vatandaşı ile evlenecek olan kişilere verilir.

k2: k1 vizesi bulunan kişilerin varsa çocuklarına verilir.

l1a, l1b, l2 çok uluslu şirket vizeleri

l1a: bir çok uluslu şirkette çalışan ve bu şirketin abddeki merkezi ya da şubesine transfer olan yöneticilere verilir.

l1b: bir çok uluslu şirkette çalışan ve bu şirketin abddeki merkezi ya da şubesine transfer olan uzman personele verilir.

l2: l1 vize türlerinden birine sahip kişilerin eşleri ile küçük yaştaki çocuklarına verilir.

m mesleki eğitim vizeleri 

abd'de herhangi bir meslek dalında mesleki ve teknik konularda eğitim veren programlara katılacak kişilere verilir.

n8, n9 özel göçmen vizeleri

n8: abd'nin ilgili birimlerince özel göçmen olarak belirlenmiş yabancı küçük yaştaki çocuğun anne ve babasına verilir.

n9: abd'nin ilgili birimlerince özel göçmen olarak belirlenmiş bir kişinin eşi ve küçük yaştaki çocuklarına verilir.

nato1, nato2, nato3, nato4, nato5, nato6, nato7 nato görevlileri vizeleri

nato1: nato'ya üye bir ülkenin başkan temsilcisi ve aile üyelerine verilir.

nato2: nato'ya üye bir ülkenin diğer temsilcilerine ve aile üyelerine verilir.

nato3: nato'ya üye bir ülkenin resmi yetkililerine ile aile üyelerine verilir.

nato4: nato'nun diğer yetkililerine ve aile üyelerine verilir.

nato5: nato misyonunda görevli olan ancak nato4 vizesine sahip olamayan uzmanlara verilir.

nato6: nato'ya üye bir ülkenin nato'da görevlendirdiği sivil çalışanlar ile ailelerine verilir.

nato7: nato1, nato2, nato3, nato4, nato5 ve nato6 vizesi bulunan kişilerin yanlarında çalıştırdıkları kişilere verilir.

o1, o2, o3 üstün yetenek vizeleri

o1: sanat, bilim, eğitim, iş ya da spor alanlarında üstün yeteneğe sahip olan kişilere verilir.

o2: o1 vizesi bulunanlara refakat eden kişilere verilir.

o3: o1 vizesi bulunanların aile üyelerine verilir.

p1, p2, p3, p4 sanatçı ve sporcu vizeleri

p1: dünyaca tanınmış sanat ya da eğlence grubu üyeleri ya da uluslararası sporculara verilir.

p2: kabul edilmiş bir karşılıklı değişim programına katılan sanatçı ya da organizatörlere verilir.

p3: kabul edilmiş kültürel bir programda görev alacak sanatçı ya da organizatörlere verilir.

p4: p1, p2 ve p3 vizesine sahip bulunan kişilerin eşleri ile küçük yaştaki çocuklarına verilir.

q1 vizesi

uluslararası kültürel değişim programı vizeleri kabul edilmiş bir kültürel değişim programına katılmak üzere abd'ye gelecek kişilere verilir.

r1, r2 din görevlileri vizeleri

r1: abd'de görev yapacak din görevlilerine verilir.

r2: r1 vizesi bulunanların eşleri ile küçük yaştaki çocuklarına verilir.

s5, s6 suçlarla ilgili bilgi toplayan kişilere verilen vizeler

s5: uluslararası suç örgütleri ya da çetelerle ilgili önemli bilgi toplayan kişilere verilir.

s6: uluslararası terörizmle ilgili bilgi toplayan kişilere verilir.

tntd nafta (kuzey amerika serbest ticaret antlaşması) görevlileri vizeleri

tn: abd'de görev yapacak nafta üyesi yabancı ülke personeline verilir.

td: tn vizesi bulunanların eşleri ile küçük yaştaki çocuklarına verilir.

Amerika Vizesi Nasıl Alınır?