Anlaşma İle Antlaşma Arasındaki Fark Nedir?

Küçük bir harf farklılığından başka olarak, esasen çok ince bir fark varmış bu iki kelime arasında.
Anlaşma İle Antlaşma Arasındaki Fark Nedir?


antlaşma devletler arasında olur, anlaşma ise her kurum veya kişi arasında olabilir.

antlaşma: iki veya daha çok devletin saldırmazlık, savaşta iş birliği vb. konularda kararlaştırdıkları ilkelere uygun davranmayı kabul etmeleri durumu, ahit, muahede, ahitleşme, pakt.

anlaşma: anlaşmak durumu.

not: her antlaşma bir anlaşma iken her anlaşma bir antlaşma değildir.

kaynak: tdk

Paranın Evriminin Son Halkası Bitcoin'in Yükselişi Neden Durdurulamaz?