Araştırmalarını Halen Sürdüren, Yaşayan En Etkin 50 Felsefeci

Sözlük yazarı uzunada1969, halen çeşitli araştırmalar yaparak makaleler yayınlayan yaşayan en faal felsefecileri sıralamış. Günümüzde yapılan araştırmaları takip edebilmek adına oldukça faydalıdır, buyursunlar.


dönem itibarıyla çeşitli üniversitelerde faal olarak çalışan, makale ve eser yayınlamaya devam eden, araştırmalarını sürdüren en etkin 50 felsefecinin yer aldığı seçkidir.

kriterler elbette tartışmaya açık olsa da felsefe meraklısı okurların ilgisini çekeceğini düşündüğüm bu liste günümüz bilim/düşün dünyası hakkında da yeterince fikir veriyor:


1- kwame anthony appiah
- abd

modern anlamıyla kozmopolitanizmin babalarındandır.

dünyadaki tüm insanların, bir hemzemin olarak o "insan olma" halini alması gerektiğini ve dünyanın da zaten oraya ilerlediğini savunmaktadır. kültürlerin etkileşime geçmesinin, yozlaşmaya değil de birleşerek büyümeye yol açacağını savunur. yerel olanın, aslında dünyadaki hareket etme hakkıyla birlikte ne kadar küresel de olmaya başladığını açıklamaya çalışmaktadır. bu sene itibarıyla, princeton university'de değil, nyu'da ders vermeye başlamıştır.

kozmopolitanizm derken aslında ne demek istediğini anlattığı çok güzel bir al jazeera ropörtajı vardır (ingilizce). buradan izlenebilir.

2- alain badiou- fransa

3- simon blackburn - birleşik krallık

4- robert brandom - abd

5- tyler burge - abd

6- judith butler - abd

7- nancy cartwright - abd

8- david chalmers - avustralya

9- noam chomsky - abd

chomsky dilbilimci kimliğinin yanısıra siyaset bilimi, psikoloji,sosyoloji alanlarında da dünyanın önde gelen isimlerindendir, kimileri tarafından yüzyılın en önemli filozoflarından sayılır,

hatta tüm bunuların ötesinde chomsky'i chomsky yapan su katılmamış bir amerikan muhalifi olmasıdır. en büyük vietnam savaşı karşıtlarındandır. tabi bu sadece amerikan muhalifliği ile kalmaz, o kapitalizmin ve sömürgeciliğin en büyük düşmanlarından biridir. en büyük düşü "iyi toplum" tezinin bir gün gerçek olmasıdır. ağzından her çıkan söz önemli olduğu için adına çıkan kitapların çoğu röpörtaj ve söleşilerden oluşur. düşünceleri o kadar ciddiye alınır ve her alanda söylediği o kadar çok görüş vardır ki, yaşayan insanlar içinde kendisinden en çok alıntı yapılan kişidir kendisi. 

10- andy clark - birleşik krallık

11- william lane craig - birleşik krallık

12- daniel dennett - birleşik krallık

13- hubert l. dreyfus - abd

14- edmund gettier - abd

15- allan gibbard - abd

16- susan haack - birleşik krallık

17- jürgen habermas - almanya

asrın en büyük teorisyenlerinden biri. sistem hayat alanını kolonize eder tespiti çok dikkat çekicidir. ayrıca 3 sınıfa ayırdığı muhafazakarları şöyle tasnif eder.

1.eski muhafazakarlar: bunlar modernliğin her türlü kazanımını reddeden muhafazakarlardır.
2. yeni muhafazakarlar: bunlar modernliğin yalnızca teknik kazanımlarını kabul ederler.
3. genç muhafazakarlar: bunu özellikle daniel bell için söylemiş olup postmodernistlere atıfta bulunur.

ayrıca(bkz: frankfurt okulu)

18- john haldane - birleşik krallık

19- graham harman - abd

20- john hawthorne - birleşik krallık

21- john heil - abd

22- ingvar johansson - isveç

23- jaegwon kim - kore/abd

24- christine korsgaard - abd

25- saul kripke - abd

26- alasdair macintyre - birleşik krallık

erdem ahlakı' nın yeniden uyarlanabilirliğini savunan bir filozoftur.
after virtue da, kısmen bu amaçla kaleme alınmış bir eserdir aslında. a short history of ethics' de mesela, erdem ve mutluluk temelli ahlak teorilerini tarihe dönüştüren kant' ın ödev ahlakına içten içe dokundurur: ödev ahlakı bir "yapılmaması gerekenler" ahlakıdır; kant bize ne yapmamız gerektiğini değil, ne yapmamamız gerektiğini söyler, bu yüzden ancak bir başka ahlak teorisi üzerine bina edildiğinde anlamlıdır.

27- john j. mcdermott - abd

28- john mcdowell - abd

29- mary midgley - birleşik krallık

30- j.p. moreland - abd

31- timothy morton - birleşik krallık

32- thomas nagel - abd

33- jean-luc nancy - fransa

34- martha nussbaum - abd


35- david oderberg - avustralya

36- derek parfit - birleşik krallık

37- graham priest - birleşik krallık

38- john searle - birleşik krallık

39- peter simons - birleşik krallık

40- peter singer - abd

41- barry smith - birleşik krallık

42- ernest sosa - küba43- helen steward - birleşik krallık

44- charles taylor - birleşik krallık

45- amie thomasson - abd

46- judith jarvis thomson - abd

47- peter unger - birleşik krallık

48- peter van inwagen - abd

49- cornel west - abd

50- crispin wright - abd

alfabetik sıralamayla ilgili daha fazla bilgi için: http://www.thebestschools.org/…living-philosophers/