Artırmak ile Arttırmak Arasındaki Fark Nedir?

Yazarken en çok kafa karıştıran kelimelerden ikisi şüphesiz artırmak ve arttırmak. Peki hangisi doğru? Aralarında bir fark var mı?
Artırmak ile Arttırmak Arasındaki Fark Nedir?


Bu iki kelime arasında bir fark var mı?

artırmak ile arttırmak arasında bir fark yoktur.

şöyle ki söz konusu sözcüklerin kökü "art-" fiilidir. türkçede eskiden beri kullanılan faktitif (ettirgenlik / oldurganlık) ekleri ise şunlardır : "-r , -t , -dır"

türkçe; gerek çok uzun zaman öncelere uzanan tarihi, gerekse yayıldığı geniş coğrafya ile ses (fonem) ve yapı (morfem) bakımından epeyce çeşitlilik gösteren bir dildir.

aynı anlama gelen iki sözcüğün ortaya çıkmasını bu şekilde açıklamak gerekir. geçmiş dönemlerde türkçenin yayıldığı geniş coğrafyadaki bazı boylar faktitif eki olarak "-r" yi tercih etmişken diğer bazı boylar ise "-dır" ekini tercih etmiştir. bunun sonucunda "artır-" ve "arttır-" türemiş fiilleri ortaya çıkmıştır.

iki fiil de aynı anlama gelir ve kullanımında bir hata yoktur. ilginç olan kısım ise türkiye türkçesi içerisinde bu iki fiilin bir arada bulunması, içlerinden birinin kullanımdan düşmemiş olmasıdır.

Konuyla alakalı olarak TDK ne diyor?

artırmak için tdk tarafından verilen anlamlar:

1. -i artmasını sağlamak, çoğaltmak
2. bir malı başka alıcıların verdiği fiyattan daha yüksek bir fiyatla almak istemek
3. tutumlu davranıp biriktirmek, tasarruf etmek
4. herhangi bir davranışta ileri gitmek

arttırmak için ise tdk tarafından verilen anlamlar:

1. -i artırma işi yapılmak
2. yükseltmek

tdk'ya göre özet olarak iki kelime de "çoğaltmak" anlamına geliyor. yalnızca "artırmak" kelimesinin ek olarak "biriktirme" anlamı da mevcut.