Astronomi Hakkında Bildikleri Astronomları Dahi Şaşırtan Mali Kabilesi: Dogon

Afrika'da, Mali Cumhuriyeti'nde yaşayan ve 250 bin kadar insanı barındıran Dogon kabilesi, son derece ilginç bir kültüre sahip.
Astronomi Hakkında Bildikleri Astronomları Dahi Şaşırtan Mali Kabilesi: Dogon
iStock

dogonlar, mali'de yaşayan batı afrikalı bir halktır. toplam nüfusun %4'ünü oluştururlar ve nijer-kongo dilini konuşurlar. geçimlerini yoğun olarak tarım ile sağlarlar ve avcılık yaparlar. ağaç ve deri işçilikleriyle ünlüdürler.


evlerini kerpiçten ve taştan yaparlar.


dinlerinde toprak kutsal sayılır ve din adamları, halk ile toprak arasında iyi bir ilişki sağlamakla yükümlüdürler.


mirasta erkek çocuğa öncelik tanınır; evlenen çiftler erkeğin ailesiyle birlikte yaşarlar.


çok eşlilik yasal olmakla birlikte, pek yaygın değildir.


kendilerine has özel bir dinleri vardır. yaratıcının uzayda yaşadığına ve insanları uygarlaştırmak için bu kabileyi vahiy yoluyla aydınlattığına inanılır. ayrıca dinlerinde bir çok mit ve efsane yer alır.


astronomi ve gökbilim hakkında çok gelişmişlerdir. bu bilgileri atalarından öğrendiklerini, atalarının da bu bilgileri uzaydan gelen bilgelerden öğrendiklerini söylerler.


sahip oldukları bilgileri sembollerle anlatmışlardır. bu sembollerinin temelinde nommo'lar diye adlandırılan ve dünyayı uygarlaştırmak için uzaydan geldiğine inanılan hem karada hem de suda yaşayabilen varlıklar yer alır.


bu halk, eski zamanlardan beri mağara duvarlarına ve kayalıklara resim yapar. bu resimlerde genellikle insan, hayvan ve bitki figürlerine yer veriyorlar. resimlerinde kırmızı, beyaz ve siyah renkler kullanıyorlar. özellikle tahtadan maskeleri çok ünlüdür.


dinlerinde ataları kutsaldır ve ruhlarını kutsayıp, onurlandırmak için çeşitli ritüeller düzenlerler. bu törenlerden birinde ayaklarına bağladıkları uzun sopalar üzerinde dans ederler. bu danslar sırasında yüzlerine maske de takarlar.

Amazon Ormanları'nda Yaşayan Dünyanın En İlkel Kabilesi: Yanomami