Atatürk'ün Yazdığı Geometri Kitabında Tanımladığı ve Bugün Hala Kullandığımız Terimler

Atatürk'ün 1936 yılının sonlarında yazdığı 44 sayfalık geometri kitabında daha önce telaffuzu epey zor olan terimleri bugün hâlâ hiçbir değişiklik olmadan kullandığımız terimlerle değiştirdiği genellikle bilinir ancak eski ve yeni arasındaki farkı görmek yine de şaşırtıyor.
Atatürk'ün Yazdığı Geometri Kitabında Tanımladığı ve Bugün Hala Kullandığımız Terimler

atatürk'ün geometriye ve matematiğe olan ilgisini bilmeyen yoktur; fakat az bilinen bir ayrıntı: atatürk bir geometri kitabı yazmıştır ve bugün geometri ve matematikte kullandığımız birçok terimin isim babası atatürk'tür.

tamam askeri dehasın, mükemmel siyasetçisin bunlar yetmezmiş gibi bir de bilim adamlığı yönüyle atatürk.

aslında ufkumuzu iki katına çıkarmak için çok uzaklara gitmemize, farklı kültürlere imrenmemize hiç de gerek olmadığının kanıtı.

atatürk'ten önce - atatürk'ten sonra

re’sen mütekabil zâviyeler – ters açılar


zâviyetan’ı mütabâdiletân-ı dâhiletan – iç ters açılar


zâviyetân-ı mütevâfıkatân – yöndeş açılar


muhit-i daire – çember mümâs – teğet


kaim zaviyeli müselles – dikey üçgen


nısf-ı kutur – yarıçap


mustatîl – dikdörtgen


mesâha-i sathiyye – alan


maksumunaleyh - bölen


haric-i kısmet - bölüm

kabiliyet-i taksim - bölünebilme


kat’ı mükafti - parabol


mahrec - payda


mazrubata tefrik - çarpanlara ayırma

matematikciler.org