Avrupa Birliği'nin Gelecekte Nasıl Şekilleneceğine Dair Olası Senaryolar

Avrupa Komisyonu'nun, özellikle Brexit sonrası ivme kazanan "AB'nin hali ne olacak" sorularına dair hazırladığı raporda dikkat çeken tahminler.
Avrupa Birliği'nin Gelecekte Nasıl Şekilleneceğine Dair Olası Senaryolar
iStock

avrupa birliği, özellikle muhafazakar kesimin hakkında "sonu geldi" sanrısına kapıldığı oluşumdur. neyse ki siyaset 1'ler ve 0'lar üzerinden ilerlemez.

avrupa komisyonu avrupa birliği'nin istikbali üzerine bir rapor hazırlamıştır. raporda juncker (bkz: jean-claude juncker) avrupa birliği'nin geleceğine yönelik tahminlerin çoğu zaman "daha az ya da fazla avrupa" dikotomisine indirgeniyor olmasını eleştirir ve bu yaklaşımı yanıltıcı olmakla beraber basit bulur.

ab'nin nasıl şekilleneceğine dair 5 senaryoyu kısaca özetledikten sonra bu senaryoların bazı temel politikalardaki farklılıklarını birbiri ile kıyaslayabiliriz.

a) olası 5 senaryo

1) carrying on

bu senaryoda ab rotasına bağlı kalır ve mevcut reform gündemini uygulamaya ve iyileştirmeye odaklanır. bu da komisyonun 2014'teki new start for europe ve 2016'da 27 üye devletin tamamı tarafından kabul edilen bratislava deklarasyonu ruhuna uygun olarak yapılır. ortak pazar güçlendirilerek ve dijital, ulaşım ve enerji altyapısına yatırım hızlandırılarak istihdama, büyümeye odaklanmaya devam edilir.

2) nothing but the single market

isminden de anlaşıldığı üzere ortak pazarın belirli yönlerini derinleştirmeye odaklanmış bir senaryodur. artık ab için raison d’être ortak pazardır. buna karşılık göç, güvenlik veya savunma gibi diğer politikalarda ayrışma vardır. üye devletler arasındaki görüş farklılıklarının vaka bazında ikili olarak çözülmesi gerekebilir ve vatandaşların ab yasalarından gelen hakları zamanla kısıtlanabilir.

3) those who want more do more

ab'nin bugünkü gibi işlediği ancak bazı üye devletlerin belirli politika alanlarında birlikte çalışmak üzere bir veya birkaç “koalisyon” ortaya çıkarabildikleri senaryodur. bunlar savunma, iç güvenlik, vergilendirme veya sosyal konular gibi politikaları kapsayabilir. burada ab'nin birliği korunurken, isteyenler için daha fazla işbirliği mümkün kılınır. bu durumda vatandaşların ab hukukundan gelen hakları ülkelerinin girdikleri koalisyonlara bağlı olarak değişmeye başlar.

4) doing less more efficiently

belirli öncelikleri daha iyi ele alma ihtiyacı hususunda bir fikir birliğine varan ab, dikkatini ve sınırlı kaynaklarını daha az sayıda alana odaklamaya karar verir. böylece ab seçtiği öncelikli alanlarda çok daha hızlı ve daha kararlı hareket edebilme kabiliyetini kazanmış olur. ab yasalarından gelen vatandaşlık hakları, öncelikli alanlarda güçlendirilir ve başka yerlerde azaltılır.

5) doing much more together

tüm üye devletler arasındaki işbirliği ve euro bölgesi güçlendirilir. kararlar avrupa düzeyinde daha hızlı kabul edilir ve hızla uygulanır. vatandaşların ab hukukundan gelen daha fazla hakları vardır lakin ab'nin meşruiyetten yoksun olduğunu veya ulusal makamlardan çok fazla yetki aldığını düşünen toplum kesimlerinin yabancılaşma riski vardır.


b) şimdi gelelim bu senaryoların temel politikalarda birbirilerinden nasıl ayrıştıklarına


ortak pazar ve ticaret

1. senaryoda ortak pazar güçlendirilirken 2. senaryoda mallar ve sermaye için ortak pazar güçlendirilir. 2. senaryoda kişilerin ve hizmetlerin serbest dolaşımı garanti edilemez. ortak pazar hususunda 3. senaryo 1. senaryoya yakındır. 4. senaryoda ortak pazar için standartlar asgari düzeye indirilirken yaptırımlar daha sıkı uygulanır. 5. senaryoda 4. senaryonun aksine standartlar ve yaptırımlar arasında bir harmoni yakalanmaya çalışılır.


ekonomik ve parasal birlik

ilk senaryoda euro bölgesinin işleyişini iyileştirmeye yönelik kademeli ilerleme gözlemlenirken 2. senaryoda euro bölgesinde işbirliği sınırlandırılır. 3. senaryoda vaziyet vergilendirme ve sosyal standartlar gibi alanlarda işbirliğini derinleştiren bir grup ülke dışında ilk senaryodaki gibidir. 4. senaryoda euro bölgesini sağlamlaştırmak ve istikrarını sağlamak için çeşitli adımlar atılırken istihdam ve sosyal politikanın bazı bölümlerinde daha az şey yapılır. 5. senaryoda ise 2015'teki raporun öngördüğü gibi bir ekonomik ve mali birlik sağlanır.

schengen, göç ve güvenlik

ilk senaryoda dış sınırların yönetiminde işbirliği kademeli olarak artar ve ortak bir sığınma sistemine doğru ilerlenir. 2. senaryo bunun tersidir, yani tek bir göç veya sığınma politikası yoktur. 3. senaryo yine ilişkilerini derinleştiren ülke grupları hariç ilk senaryodaki gibidir. 4. ve 5. senaryoda sınır yönetimi, sığınma politikaları ve terörle mücadele konularında işbirliği sistematiktir.

dış politika ve savunma

ilk senaryoda kooperasyon artar. 2. senaryoda bazı dış politika konuları giderek daha fazla ikili olarak ele alınır; savunma konusunda işbirliği ise bugün olduğu gibi kalır. 3. senaryo ilişkilerini derinleştiren ülke grupları hariç ilk senaryodaki gibidir. 4. ve 5. senaryolarda ab, tüm dış politika konularında tek sesle konuşur; avrupa savunma birliği oluşturulur.

ilgilenenler için komisyonun white paper'ı buradadır.

sözün özü, "ab'nin sonu geldi." ve benzeri zırvalara itibar etmeden önce olasılıkların ne kadar çeşitli olduğunun farkına varmanız hem kendinizin hem de çevrenizin hayrına olacaktır.