Avrupa Dışındaki Bütün Bölgelerin İspanya ve Portekiz'e Verildiği Tordesillas Antlaşması

7 Haziran 1494'te İspanya ve Portekiz arasında imzalanan bu antlaşmayla dünya genel olarak bu iki ülke tekelinde şekillenmiş.
Avrupa Dışındaki Bütün Bölgelerin İspanya ve Portekiz'e Verildiği Tordesillas Antlaşması
Cantino Haritasında sınır çizgileri (1495-1545)


tordesillas, coğrafi keşiflerin ilk zamanlarında, yeni keşfedilen toprakların paylaşımı konusunda anlaşmazlığa düşen ispanya ve portekiz arasında, papalığın girişimiyle, imzalanmış bir antlaşmadır. papalık; portekiz'e brezilya'yı, geriye kalan yeni keşfedilmiş bölgeleri de ispanya'ya bırakmıştır.

şu an okumakta olduğum stefan zweig - macellan kitabında da yer verilmiş antlaşmadır

öncesi ise şöyledir; dünyanın ilk denizci ulusu olma başarısını gösteren portekizlilerin ispanya ile giriştikleri egemenlik mücadelesinde, papa'nın devreye girerek, 4 mayıs 1493 tarihli fermanla, dünyayı bıçakla böler gibi bölüp, batısı ispanya' nın (çünkü batıya sefer yapan cenova' lı kolomb' u destekleyen ispanyollar olmuştur.) doğusu portekiz' in şeklinde paylaştırmıştır. antlaşma öncelikle memnuniyetle kabul edilmiş; fakat daha sonra portekizliler sınır çizgisinin biraz daha batıya kaydırılmasını talep etmiş ve tordesillas antlaşması ile yapılan yaklaşık 500 kilometrelik bu kaydırma işlemi henüz keşfedilmemiş brezilya'nın da portekiz in payına düşmesi sonucunu doğurmuştur.

ümit burnu'nun geçilmesiyle başlayan keşif çağı colomb'un yeni dünyaya çıkması ve bu antlaşma ile iyice hız kazandı

bir tarafta osmanlı altın çağını yaşarken öbür tarafta avrupa'nın osmanlı ya da iç karışıklık baskısından uzak iki devleti ispanya ve portekiz dünyanın o devirdeki süper güçleri olmuşlardır.

komik aslında adamlar o kadar aşmışlardır ki dünyayı paylaşmışlardır. bu anlaşmadan sonraki yüzyıl dünyanın yaşanabilir ve doğal kaynakları olan her yeri keşfedilmiş ve kolonileştirilmiştir desek çok abartmış olmayız.

bu antlaşmadan yüzyıl sonra portekiz kralı sebastian veliaht bırakmadan ölünce portekiz ile ispanya habsburg hanedanının ispanya kolunun egemenliği altında toplandılar. bu zamanlar avrupa'da din savaşlarının en yoğun yaşandığı zamandı ayrıca. savaşlar ispanya imparatorluğunun ekonomik durumunu çok derinden etkiledi ve ispanya'nın sömürge gücü duraklamaya başladı. özellikle ingilizlerin kuzey amerika'ya yerleşmesi ve ardından patlayan sanayi devrimi ispanya ve portekiz'in sömürge pazarındaki paylarının azalmaya başlamasına yol açtı ve bu anlaşma da tarihe karıştı.

Paranın Evriminin Son Halkası Bitcoin'in Yükselişi Neden Durdurulamaz?