Babunların, Sürülerindeki Diktatörleri Acımasızca Dışlaması

İnsanlığın babunlardan öğreneceği çok şey var.
Babunların, Sürülerindeki Diktatörleri Acımasızca Dışlaması
iStock

prof. robert sapolsky'nin -biyoloji profesörü, nörobilimci- babunlar üzerinde bir araştırma, babunların "diktatör"leri affetmediklerini gösteriyor.

babunlar, sürü hâlinde yaşayan hayvanlar ve sürünün başında bir alfa bulunuyor. fiziksel güce sahip olan alfa oluyor ve bu alfa doğal olarak bazı ayrıcalıklara -yiyeceklere erişme, dişiler üzerinde tahakküm- sahip. alfa, yaşlanıp güçten düştüğünde, genç bireylerle girdiği mücadele sonucunda sahip olduğu konumu kaybediyor.


sapolsky, bir süre alfa olduktan sonra güçten düşen ve liderliğini kaybeden bireyler üzerinde, 20 yıl süren bir çalışma yapmış. eski alfalardan bazıları sürülerinde yaşamaya devam ederken, bazıları sürüden dışlanıyor ve sürüyü terk edene kadar tacize, şiddete maruz kalıyor.


araştırmadan elde edilen sonuç şu; diğer bireylere iyi ve nazik davranan, sahip olduğu gücü kötüye kullanmayan alfalar, liderliklerini kaybettikten sonra dışlanmıyor ve diğerleriyle uyum içinde yaşayabiliyor. ancak gücünü kötüye kullanan, dişilere ve gençlere şiddet uygulayan, kaynakları hor kullanan alfalar, konumlarını kaybettiklerinde şiddet görüyor ve bu şiddet eski alfanın sürüyü terk etmesine kadar sürüyor.


bir primat türü olduğumuza göre, sanırım babunlardan öğreneceğimiz çok şey var.

sapolsky'nin çalışması üzerine yazılan bir makale

Korkutucu Bir Doğa Olayı: Bir İnsanın Kutup Ayısı Ciğeri Yemesi Halinde Kayıtsız Şartsız Ölmesi