Bambaşka Bir Dünyanın Kapılarını Aralayan Animelerdeki İlginç Yasalar

Bambaşka Bir Dünyanın Kapılarını Aralayan Animelerdeki İlginç Yasalar

özellikle action ve mecha türündeki animelar için geçerli olan bazı
genellemeler şunlardır:

1 – metafiziksel düzensizliği yasası

normal fizik kanunları geçerli değildir.

2 – yerçekimini azaltma yasası

her ne zaman biri ya da bir şey zıplasa veya atılırsa yerçekimi o şey için 4
kat azaltılır.

3 – ses yükseltme yasası, anime akustik asal yasası

uzayda güçlü sesler (mesela patlamalar) çok daha fazla kuvvetlenir, çünkü
uzayda patlama sesini azaltabilecek hava bulunmaz.

4 – değişmez saldırı yasası, anime hareket asal yasası

saldırı hıza denktir. bir dövüş sahnesi olduğundan çok daha hızlıymış gibi
gösterilir.


5 – mekanik hareketlilik yasası,anime hareket ikinci yasası

en büyük mekanik alet en hızlı hareket edendir.

6 – zaman değişim yasası

zaman her zaman sabit hızla sürmez. kahraman her soğukkanlı ve/veya etkileyici
bir şey yaptığında zaman durur, sevgililer ve arkadaşlar ölürken yavaşlar ve
bir dövüş başladığında hızlanır.

7 – maddi ölüm asal yasası

iyi karakterin yada kötü karakterin ölmesi savaşın bitmesinin tek yoludur.ya
kötü karakter anlayamayacağı kadar hızlı ölür ya da çok uzun süren bir kavga
konuyu oluşturur. bu durumda iki taraf da birbirlerinin çalışma sistemini
kavramak için zaman kazanmaya çalışacaktır.

8 - ikinci maddi ölüm yasası

as kötü karakterin ölümü hemen olmaz, zaman alır(kullandığı yada emrinde ki
derecesi düşük kötü karakterler için bu kural daha hafif şekli ile geçerlidir)
fiziksel yaralar ne olursa olsun ölümün onlara ulaşamayacağına inanmaları
onların doğal niteliği halindedir ve bu yüzden ölürken kendi ölümlerinin şoku
ile bunu anlayamamış olarak ölürler.

9 – heyecanı vurgulama yasası

hareketin yoğun olduğu heyecanlı anlarda ekran bu sahnedeki karakterleri ayrı
ayrı gösterecek şekilde parçalara bölünür. aradaki ayrım çizgileri siyah
üzerine parlak renkler kullanılarak betimlenir.


10 – heyecanı çoğaltma yasası

iyi karakter, kötü karakteri yaraladığında ya da yenilgiye uğrattığında, bu
olay en az 3 kez 3 farklı açıdan gösterilir.

11 – doğal yanıcılık yasası

her şey patlar.her şey.

ilk kanıtlama: herhangi bir şey patlamak üzereyse şişer. patlamak üzereyken
şişmeyen şeyler de...

ikinci kanıtlama:büyük şehirler insani biliminin kabul ettiği en yüksek
derecede patlayıcı materyaldir. tokyo bu şehirler içinde en çabuk alev alan
şehirdir.

12 – işık yasası

hemen hemen her şey enerji yüklü ışık yayar. iyi karakterli biri ya da şeyse
iyi, kötü karakterli ise de kötü..

13 – enerji yayma yasası

enerji mekanik yada uzay aracı silahlarıyla ateş etmeden önce enerji
biriktirir. (çoğunlukla “enerji şişkinliği” olarak adlandırılır). silahların
patlama özellikleri yüzünden, bunun doğal yanıcılık yasası ile bağlantılı
olduğu sanılır.


14 – ters öldürücü büyüklük yasası

silahın yıkıcı potansiyeli, büyüklüğü ile ters orantılıdır. iyi karakterin
sahip olduğu küçük bir silah, kötü karakterin sahip olduğu kocaman bir silahı
yener.

15 – tükenmezlik yasası

kimse köşeye sıkıştırılmadıkça ve bilinçsiz değilse, asla varlığını,
silahlarını tamamen harcamaz ve kimsenin mermisi bitmez.

16 – ters doğruluk yasası

iyi karakterin görevi doğru olarak bildiği ve uygulamaya çalıştığı kural her
ne kadar zor bir durumda olursa olsun elindeki güçle mümkün olabildiğince çok
şeyi savunmak ve kurtarmak ve bunu yaparken kendini sakınmamaktır. kötü
karakterinki ise ne olursa olsun elindeki gücü sadece kendi çıkarları için ve
iyi olan herşeyi yok etmek için kullanmaktır. (bu stormtrooper etkisi olarak da
bilinir)

örnek:bir iyi karakter darbeler yüzünden sersem bir halde olsa da karışıklığı
kontrol altına alır ve aynı anda çarpmak üzere olan bir aracı kurtarır. iyi
karakter tüm bunları orta yerde açık hedef halindeyken yaptığı halde ona ateş
eden bir tabur kötü karakter ise iyi karakteri vuramaz, ıskalar.

ilk sonuç:sahnede ne kadar çok kötü karakter varsa, birilerini vurma ya da
yaralama olasılıkları o derece azdır.

ikinci sonuç:her ne zaman iyi karakter başa çıkılmaz bir olayla karşı karşıya
gelse genellikle olasılıklar şöyle sıralanır: kötü karakterler derlitoplu bir
düzene girer, herşey kahramanın tek atışta hepsini yenip kurtulmasını
sağlayacak şekilde gelişir.

üçüncü sonuç:her ne zaman iyi karakter gerçekten kötü tarafından vurulsa, bu
yaralanma onun için bir kayıp değil tam tersine savaşma azmi olur ve yaranın
ağırlığına rağmen kalkar ve eskisinden daha güçlü savaşır ve... yener. ayrıca
bu yara genelde omuz gibi fazla önemli olmayan yerlerde olur ve bu onun
savaşmasını engellemez.


17 – geçici romantik güvenilmezlik yasası

kötü karakter ya iyi karaktere aşık olur ki bu onun için iyi bir son
olmayabilir her zaman (kendini iyi için feda etmesi olasıdır)ya da iyi
karakteri kendine aşık edecek bir yol bulur ki bunu kullanması da zararınadır
aslında ya sonuç ters döner ve ilk olasılığa döner ya da planı ortaya çıkar ve
her zaman olduğu gibi yenilir...

18 – kan kapasitesi yasası

insan vücudunda 12 galonun üzerinde kan vardır. bazen daha fazla(!)

19 – şeytani kıvam yasası

tüm şeytanların ve diğer doğa üstü yaratıkların en az 3 gözleri, sivri dişleri
ve sarı yeşile ya da kahverengine benzeyen gözleri vardır ve sadece kılıç gibi
keskin uçlu silahlardan etkilenirler.

20 - askeri güvenilmezlik yasası

büyük galaksilerin en geniş donanmaları, bütün orduları ve büyük savaş
makinaları son derece acımasız, katı yürekli kana susamış savaşçıları sevgi
dolu güçlü duygular gibi basit şeyler karşısında yenilebilirler.


21 – taktik güvenilmezliği yasası

..........taktik dahilerini bile ...

22 - önemsiz farkedilmezlik yasası

insanlar küçük şeyleri farkedemezler... kayıp vücut parçaları gibi ya da
büyüklüğü seattle kadar olan yaralanmaları.

23 - gençlere özgü entellektüellik yasası

çocuklar yetişkinlerden daha zekidirler ve her zaman boyutlarının neredeyse
iki katı kadar sinir bozucu olurlar

24 - americanthropomorphism yasası.

gerçekten çirkin kötü karakterler her zaman sıska amerikalılardır.

25 - amerikalıları zihinsel olarak küçümseme yasası

aptal iyi karakterler her zaman iri amerikalılardır.

ilk sonuç: gerizekalı amerikalı kahramanlardan daha aptal olan kişiler
amerikalı çevirmenlerdir.

ikinci sonuç: amerikan çevirmenlerden daha da aptal olanlar ise amerikalı
yayıncılar ve sansürcülerdir.

26 - çene orantısı yasası

kişilerin ağız büyüklükleri çıkardıkları sesin yükseklik derecesiyle doğru
orantılıdır. yani ne kadar çok bağırırsa o kadar büyük bir ağzı olur

27 - kedigil mutasyonu (dönüşümü) yasası

yarı kedi yarı insan olanların çoğunun ortak özellikleri şunlardır:

dişi olmak

geniş duyma gücüne sahip olmak bazen bir kuyruğa da

mümkün olabildiği kadar küçük giysiler giyebilmek

28 - ateş gücünü koruma yasası

düşmanı tek seferde yok edebilecek kadar kuvvetli bir silah varsa, bu silah en
sona saklanır ve son şans olarak kullanılır.

29 – teknolojik kullanıcı yasası

uzay gemisi ve benzeri araçların yönetimi için resmi eğitim gerekliliği
karmaşıklığı ile ters orantılıdır.

30 - zıtlaşma parlaması yasası

savaşçılık ve kuvvet gibi özellikler ya da güçlü iyi duygular son derece
yüksek seviyeli ve gizemli bir parlaklık şeklinde oluşumlar yayar. bu oluşumlar
genellikle kötü karakterler için kırmızı iyi karakterler içinse mavi renkte
betimlenir. bunun nedeni mavi rengin elektromanyetik spektrumda kırmızı renkten
daha üst seviyede olmasıdır.

31 – insan biçimli olmayanların düşmanlığı yasası

tüm çirkin ve insani olmayan yaratık türleri düşmandırlar ve genellikle
olabilecek en adi yollarla insanlığı anlaşılması güç ve karanlık sebeplerden
dolayı yok etmek isterler.

(bkz: http://www.anime.gen.tr/ )