Bayraklara Simge Olmuş, Türk Mitolojisindeki Sınırsız Bilgeliğe Sahip Olarak Nitelenen Hükümdar Tuğrul Kuşu

Türk mitolojisinde Tuğrul kuşu olarak bilinen bilgeliğin temsili sayılabilecek bir karakter Tuğrul kuşu. Öyle ki o dönem birçok alanda da sembol olarak olarak kullanılan Tuğrul kuşunun efsanelerine bir bakalım.

türk mitolojisinde yer alan, bilgi ağacı üzerinde yaşayan, kızıl renkli, otuz kuş büyüklüğünde olan, sınırsız bilgeliğe sahip olan hükümdar kuştur.

*bilgi ağacından uçtuğu zaman ağacın sallanması üzerine yere dökülen bilgi tohumlarının dünyaya dağılıp insanların dertlerini çözdüğü rivayet edilir.


*bu efsanevi kuş ölümsüzlüğü, yeniden doğuşu, şansı ve kendini aramayı temsil eder.
bu kuşun "konrul kuşu" adında bir ikizi vardır. her iki kuşta aynı özelliklere ve yeteneklere sahiptir. bunlar yer altına inebilir, ne zaman öleceğini bilir, kendini yakar ve küllerinden yeniden doğar ve tüylerinin sihirli bir iyileştirme gücü olduğuna inanılır.


*simgesi atilla han'ın bayrağında, kalkanının üzerinde ve birkaç oğuz boyu'nun bayraklarında yer almıştır.


*bir macar efsanesinde, tuğrul kuşu kabile liderinin rüyasına girerek hem onları düşmanlardan kurtarmış, hem de onlara hareket etmeleri gerektiğini işaret ederek bugünkü macaristan'a götürmüş olduğuna inanılır.

(bkz: feng huang)
(bkz: anka kuşu)
(bkz: simurg)