BDSM Kültürünün Vazgeçilmezi Olan İtaat Etme Arzusuna Dair Merak Edilenler

Genellikle seks sırasında açığa çıkan ve BDSM kültürünün de doğal olarak vazgeçilmez öğelerinden biri olan itaat etme arzusu ile ilgili bilgilendirici bir yazı.
BDSM Kültürünün Vazgeçilmezi Olan İtaat Etme Arzusuna Dair Merak Edilenler

itaat etme arzusu; bdsm'de sub (itaatkar) ya da slave (köle) özellikli kişilerin temel hareket güdüleridir. 

sub ya da slave kişiler (buradan sonra sadece sub diye yazacağım) ruhsal olarak itaat etme isteği duyar. bu istek onlarda emirlere uyma isteği şeklinde kendini gösterir. basitçe; kararı diğer tarafa bırakma, karşılaşılan güçlü isteklere boyun eğme, tartışmadan kaçınma isteği olarak gösterir. 


sub; sosyal ortamda şef, müdür, anne ya da baba gibi güçlü bir figür olabilir. işini gerektirdiği yöneticiliği rol olarak ya da hakkıyla yapabilir ama içten içe devamlı olarak itaat etme isteği olacak ve bu, sub'u devamlı rahatsız edecektir. bu istek sub'un submissive'liğinin derecesine göre değişir. ortalamaya yakın bir kişi bu duyguyu daha az hissedip duyguyu kolay tanımlayamazken, ortalamadan uzaklık arttıkça (daha fazla sub olmak) duygu yoğunlaşmakta ve tatmin isteği de artmaktadır. 

peki sub, bu isteği tatmin etmek yerine bastırmayı seçerse ne olur? beklemek ve üstünü örtmeye çalışmak çare değildir, duygu gitmez ve alttan alta fokurdayıp yüzeye çıkmak için sub'u rahatsız eder. sub'un rastladığı bazı tetikleyici şeyler bastırdığı duyguların hızla üste çıkmasına sebep olur; seyredilen filmden bir sahne, abinin bağırması, sevgilinin seks esnasında saç çekmesi vs.


itaat duygusu kaybolmaz, devamlı var olur ve tatmin edilmeyi bekler. bir erkek vücudunda kadın olmak gibidir; erkek gibi davranabilirsiniz ama içi kadındır ve öyle davranmak ister, davranamadığı her an o duygu gittikçe büyür.

bu kişiler bir dominant ile karşılaştıklarında duygularını kısmen de olsa tatmin etme imkanı bulabilirler. örneğin: cazgır bir müdüre, otoriter bir baba veya maço bir koca... eğer gerçek bir master ile (efendi) bir seans yaşanırsa bu duygu tatmin olur, bir süre için yatışır sonrasında tekrar birikip tatmin olmayı bekler.

ideal tatmin noktası için:


maçoluk ve dominantlık, bdsm'deki master ve mistress'in  (erkek ve kadın efendi) yerini tutmaz ama duygularını tanımlamakta zorluk çeken, bdsm konusundaki bilgisi sınırlı bir kişi bu kişileri tatmin edici bulabilir. gerçek bir master/mistress bulduklarında duygularını tanımlayıp adım atmak için harekete geçtiklerinde ise gerçek bdsm ilişkisi başlamış olur.