Beyazların Kızılderililere Olan Adaletsizliğine Karşı Duran Sayılı Beyazdan Biri: Roger Williams

Beyazların Kızılderililere karşı yürüttüğü haksız savaşta hep masum tarafta olmayı yeğleyen Roger Williams ve mücadelesi.
Beyazların Kızılderililere Olan Adaletsizliğine Karşı Duran Sayılı Beyazdan Biri: Roger Williams

aslında tutucu bir hristiyan olarak yetiştirilip amerika'da ilk baptist kilisesini kuran kişidir roger williams. 1603 yılında londra'da doğduğu tahmin ediliyor. ünlü bir tüccarın oğluydu. university of cambridge'de okumuş. mezuniyetinden sonra da rahip olmuş. 1629 yılında mary barnard ile evlenmiş.

kral vııı. henry'nin zamanında başlayan ve i. elizabeth zamanında devam eden protestan ve katolikler arasındaki mücadele kiliseleri arasındaki kavga daha da büyümeye başladı. 1620 yılında bir grup protestan ülkeyi terk ederek önce hollanda'ya daha sonra da amerika'ya göç etti. 1630 yılında da roger williams karısını alıp amerika'ya gitti.

iki aylık bir yolculuktan sonra boston'a ulaşmış ve boston kilisesine postor olmuş. daha sonra bu kilisenin ingiltere'deki kiliselere bağlı olduğunu anlayınca boston'ın kuzeyindeki salem kilisesine geçmiş. daha o yıllarda mahkemeye çıkanların incile el basıp "tanrı adına yemin ederim" demelerinin saçmalığını dile getirmiş ve "nereden biliyoruz bu adamın tanrıya inandığını" sorusu ile halkın yoğun tepkisini çekmiş. ve bu yıllarda kızılderililerle yakınlaşmaya başlamış.


williams'a göre ingilizler başkalarına ait topraklarda yaşıyorlardı ve bu toprakların asıl sahiplerini zorla kendi ülkelerine ve dinlerine bağlayamazlardı. ve 1635 yılında mahkeme williams'ın bölgeyi terk etmesini istedi. karısı ve iki küçük çocuğu ile nereye gidebileceğini düşünürken 1636 kışında karısı ve çocuklarını geride bırakarak göçebe hayatı yaşamaya başladı.

4 ay boyunca kış mevsiminin ağır şartları altında güneybatıya doğru yürüdü. bahar ayında yeni bir bölgeye yerleşti ve ardından karısı ve çocukları ile beraber düşüncelerine sempati duyan diğer avrupalılarla beraber williams'ın yanına geldiler. williams'ın yerleştiği bu bölge beraber olduğu kabileye ait değildi ve başka bir bölgeye göç etmek zorunda kaldılar. yeni taşındıkları bölge kendilerine kabile tarafından hediye edildi ve williams buraya providence adını verdi.

1636 yılında bir ingiliz, kızılderili tarafından öldürülür. williams buna karşı çıkıp bir anlaşma yolu arasa da massachusetts halkı onu dinlemez ve kızılderililere saldırırlar. mayıs 1637'de ingilizler kızılderili köylerine saldırır ve birçok kızılderiliyi öldürürler. 1675 yılına kadar ingilizlerin köyü kuşatması devam etmiş.

1637 yılında kızılderililer ile ingilizler arasında mal takası yapabilecekleri bir yer açma fikri aklına geldi. günümüzde de olan trading post adı verilen bu yerlede kızılderililer tarafından getirilen kürk, deri, çanak gibi şeyleri kızılderililer adına satmaya başladı.

artık ingilizler amerika topraklarında gittikçe çoğalmaya başlamıştı. 1675 yılında ingilizler kızılderililer üzerine en büyük saldırıyı gerçekleştirdiler ve kızılderili köylerini yıktılar. sağ kalan kızılderilileri de köle olarak sattılar. bu savaş sırasında 1000 ingiliz ölmüş.

roger williams kesin tarihi bilinmemekle birlikle 1683 yılı başlarında ölmüş. 1939 yılında kurduğu şehir olan providence'da adına heykel dikilmiştir.

Kızılderililerin 20. Yüzyılda Gerçekleştirdikleri En Önemli Eylemlerden: Alcatraz İşgali