Beynimizin, Edindiği Bilgileri Bilinçsizlik Halinde ve Aralıklı Olarak Toplaması

Biraz karışık gelmiş olabilir ancak telaşa gerek yok. Aşağıda öğreneceğiniz şey sadece beynin çalışma prensiplerine değil, insana bakışınıza da bir güncelleme getirebilir.
Beynimizin, Edindiği Bilgileri Bilinçsizlik Halinde ve Aralıklı Olarak Toplaması
iStock

bilinç ve zaman kavramı ile ilgili yeni farkında olduğum bir çalışmadan bahsetmek istiyorum

zira beni günlerdir etkisi altına aldı kendileri.

ecole polytechnique federale de lausanne enstritüsünden michael henzog ve arkadaşları bilincin günlük hayatımızda algıladığımız gibi sürekli olmadığını, her bir parçası ayrı ayrı kaydedilmiş bir film şeridi gibi ayrık parçalardan oluşan bir dizi olduğunu iddia eden bir çalışma yayınlamış.

ilgili makaleye göre “bilinçlilik sadece 400 milisaniyeye kadar çıkan zaman dilimlerinde beliriyor ve bunların arasında bilinçsizlik halinde geçen boşluklar bulunuyor.” yani bilincimiz içindeki zamansal boşlukların farkında değiliz.


beynimiz duyu organları vasıtasıyla çevremizdeki dünyanın algısını sürekli bir bilgi akış halinde sunar. biz de sürekli bir akış halinde duyusal bir algılama (perception) hissederiz. dolayısıyla bilinçli algımız da bu çevrenin bilgisini süreklilik halinde hisseder. çevrenizdeki bir görüntüyü düşünün. hep bir akış vardır. 

ancak yapılan çalışmaya göre görünen o ki, duyularla elde ettiğimiz bilgiyi (örneğin görme bilgisi) bilinçsiz bir biçimde (henüz bilinçli olarak farkında olmadan önce) beyin anlık görüntüler (discrete) olarak (“not continuously translated”) toplar. sonra farklı alıcılar ile topladığı bilgiyi (örneğin renk, şekil, derinlik) proses eder ki bu çalışmadaki teoriye göre bu süreçte halen bilinçlilik yoktur. yani bu bilinçsiz işleme sırasında bir zaman algısı henüz yok.
daha sonra bilinçli aşamaya geçiliyor ve işte burada ilgili görme korteks bölgeleri eşzamanlı olarak çalışarak bilgiyi bilinç düzeyine getiriyor (makaledeki orijinal açıklama şu şekilde: “when unconscious processing is “completed,” all features are simultaneously rendered conscious at discrete moments in time. the conscious percept represents the output of unconscious processing, which has relatively high temporal resolution. unconscious processing evolves over time, whereas conscious perception is discrete.”).

yani zaman kavramı bu aşamada ekleniyor ve algımızda oluşuyor.


başka bir deyişle

duyularla tek seferde alınan 400 ms.lik bir data render ediliyor ve bir açıklık anında bu veriyi bilinçli olarak algılıyoruz (burada duyuların alımına bir mute tuşuna basılarak ara veriliyor gibi düşünün). bu bilginin bilincimize sunumunun yaklaşık 50 milisaniye sürdüğünü, bu sırada yeni duyusal bilgiler almayı da bıraktığımız düşünülüyor. sonra tekrar duyularımız etrafımızdaki her hangi bir uyarıcıdan yeni bilgiler almaya başlar, ve sonra algı.
bir geri bir ileri (yuh oha diyorum burada)...

bilinçsiz aşamadan bu aşamaya geçişteki süre farkı bilinçli aşamaya geçtikten sonra tutarlılık açısından hatırlanmıyor yani beyin tarafından bu bilgi -makul bir şekilde- bize hatırlatılmıyor.

şimdi bu anlattıklarımın aynısını görme dışındaki diğer duyu verileri için de tekrar edin. hepsini toplayın.

ilgili makale: michael h. herzog et al. time slices: what is the duration of a percept?, plos biology (2016). https://journals.plos.org/…371/journal.pbio.1002433

derleyici kaynak: https://www.sciencealert.com/…econds-study-suggests