Beynin Bazı Bölgelerinin Eksik Çalışması Sonucu Meydana Gelen Beden Dışı Deneyimler

Ölüme yakın ve beden dışı deneyimleri tecrübe etmeye yol açan deneyler hem düşündürücü hem de enteresan.
Beynin Bazı Bölgelerinin Eksik Çalışması Sonucu Meydana Gelen Beden Dışı Deneyimler
iStock

beynin bazı bölgelerinin eksik aktivitesi sonucu oluşan fenomenler ufkunuzu açabilir: ölüme yakın deneyimler ve beden dışı deneyimler.

gelelim ilk fenomene

hava kuvvetlerinde öğretmen olan james whinnery, yüksek g kuvvetine maruz kalan pilotlar için oluşturulan bir dizi deney ve eğitim simülasyonu ile ölüme yakın deneyimleri simüle ettiğini belirten çalışmalar yayınlamıştır.

whinnery, bu pilotların ölüm eşiği deneyimleri ile aynı deneyimleri yaşadığını farketmişti. pilotlar yaşadıkları deneyimleri bazen kısa süreli tünel görüntüsü bazen havada süzülme ya da felce uğrama duygusuyla (uyku felci veya karabasan duygusuna benzer) birlikte tünelin sonunda parlak ışık gördükleri şeklinde tariflemekteydiler.

James Whinnery

whinnery, uzun yıllar süren çalışmaları sonucunda pilot eğitiminde kullanılan santrifüj modelini tamamladı. bu eğitim modeli ile pilotlarda süzülme ve uçma duygusu, tünel görme ve hatta tünelin ucunda ışık görme gibi deneyimlerin hepsini oluşturabiliyordu. pilotları bayıldıkları sırada ayrıca videoya çekiyordu.

tüm bu deneyimlerin açıklaması tek bir sebebe bağlıydı: beyinde ve retinada oksijen kaybı.

yüksek çekim kuvveti altında kafadan boşalan kan gövdenin ortasında toplanır. böylece pilotların girdiği göz kararması evresini bir baygınlık hali izler (15-30 saniye)
pilot eğitimi için tasarlayıp oluşturduğu santrifüj modeli ile pilotlardaki bilinç kaybını kademeli olarak sağlayabiliyordu. santrifüjün oluşturduğu kütle çekimini ya da g kuvvetini, onun hızını değiştirerek sağlayabiliyordu.

bilinç kaybı sonrasında pilotlar, önce tünel görüntüsü görürler ardından baygınlık geçirirler. bu durumun açıklaması oksijen kaybının önce retinada ardından görsel kortekste ortaya çıkmasıdır. böylece nöronların dışarıdan içeriye doğru kapanması ile tünel hayali oluşur.
pilotların eğitimi tamamlayıp kendilerine geldiğinde tarif ettikleri dinginlik ve huzur duygusu ise muhtemelen endorfin serotonin ve dopaminin salgılanışındaki artıştan kaynaklanır.

şimdi yukarıdaki deneyi kalp krizi vb gibi durumlarda yaşanan kısa süreli kalp durması vakaları ile karşılaştırdığımızda nedenlerin ve sonuçların aynı olduğu görülür. 


gelelim beden dışı deneyime

nörolog olaf blanke ve ekibi konu ile ilgili bir dizi deney yapmış ve çalışmalarını nature dergisinde yayınlamıştır. 

çalışmaya göre, ağır epilepsi nöbetleri geçiren kırklı yaşlarındaki bir kadının şakak lobundaki bir bölge elektrik ile uyarılmıştır. bu uyarılma ile ekip, kadında beden dışı deneyimi iradi olarak yaratabildiklerini göstermişlerdir.

beynin bu alanına yönelik ilk “hafif” elektrik uyarımı ile kadın yüksek bir yerden düşme duygusu yaşadığını belirtmiştir. elektrik şiddetinin yavaş yavaş arttırılması sonucu kadın, kendisini önce yatağa uzanmış olarak gördüğünü ve her elektrik şiddetinin artışı sonucu deneyiminin değiştiğini ve yataktan yüksekliğinin gittikçe arttığını ve kendini yukarıdan seyretme halini tariflemiştir. elektrik şiddeti daha da arttırılınca tavana yaklaştığını ve hafiflik süzülüş gibi duygular, deneyimler yaşadığını belirtmiştir. 

blanke ve ekibi şakak lobuna verilen elektriğin düzeyiyle kadının yüksekliğini ayarlayabildiklerini belirtmişlerdir.

Görsel: The New York Times

bu çalışma ile elektriksel uyarım yoluyla yapay yoldan beden dışı deneyim elde edilebileceğini göstermişlerdir. beyin normal çalışma durumunda bedeni çalıştırmakla ve tek bir beden olduğu duygusunu oluşturmakla görevli olduğu gibi bazı durumlarda beden dışına çıkmış gibi bir duygu da yaratabilir. hatta başka çalışmalar ile iki beden, iki kişilik durumları bile yaratabilir.

dmt gibi uyuşturucu maddeler beynin şakak lobunda bir etkiye sebep oldukları için bu maddeyi kullananlar uçma süzülme gibi deneyimler yaşarlar.

uyku felci (veya karabasan) deneyimlerinin de o an için şakak lobundaki eksik aktiviteden kaynaklandığı düşünülmektedir.

benzer bir çalışma meditasyon halindeki budist rahipler için yapılmıştır

meditasyon veya dua esnasında beyin taraması yapılan bu rahiplerde beynin arka üst yan lobda çarpıcı biçimde düşük aktivite gözlenmiştir. bu bölge beynin fiziksel mekan bölgesidir. insanlar fiziksel 3b mekan duygusunu bu bölgenin iyi çalışmasıyla hissederler. düzgün çalışmadığı veya yukarıdaki dua veya meditasyon halinde yaşandığı gibi eksik çalıştığı durumlarda kişiler mekansızlık duygusu hisseder. bu da budist rahiplerin yaşadığı evren ile birlik olma, mekansızlık, bütünleşme duygularını açıklar.


bu bölgelerinde tümör oluşan hastaların birdenbire manevi aşkınlık duyguları yaşadıkları tespit edilmiştir.

ölüme yakın deneyim ile birlikte beden dışı deneyim ve daha benzeri birçok deneyim beynin oluşturduğu fenomenlerdir. manevi aşkınlıklar ve ölüm sonrası hayatla hiçbir ilgileri yoktur. üzgünüm.

kaynak 1, kaynak 2, kaynak 3

15 Dakikada 1000 Yıllık Deneyim Yaşatan Ruh Molekülü DMT'ye Dair Ufkunuzu Açacak Bilgiler