Bilinen En Tehlikeli Silahlardan Biri Olan Nötron Bombası ve Etkileri

Gelişmiş radyasyon silahları kapsamında yer alan Nötron bombasının etkileri inanılmaz boyutlarda.
Bilinen En Tehlikeli Silahlardan Biri Olan Nötron Bombası ve Etkileri


Nötron bombası nedir?

Atomun parçalanmasıyla birlikte ortaya milyonlarca derecelik ısı kaynağı çıkar. Bu ısı kaynaklarının içindeki atom çekirdeklerinin birleşmesiyle de füzyon oluşur. İşte bu füzyonun oluşumu esnasında etkileşen döteryum ve trityum iyonlarının 14 milyon elektron volt enerji yüklü nötronu etrafa saçılıyor. Binalara vs. zarar vermeyen bu nötronlar, insan hayatı için ölümcül derecede tehlikeli.

Nötron bombasının etkileri

şiddetli ışımaya maruz kalanlar en iyi ihtimal ile komaya girip, 48 saate içerisinde ölür. bunun dışındaki ölümler bir hafta ile bir ay arasında değişen bir süre zarfında gerçekleşir. ışıma anında ölüm getirmez, beyin fonksiyonları tamamen durmaz fakat ani bilinç kaybına sebep olabilir. duyulan acı o kadar şiddetlidir ki bilinci yerine gelen hasta acıdan dolayı yeniden bilincini kaybeder.

ışımaya az miktarda maruz kalanlar ise aylar içerisinde ölür, sağ kalanlarda ise son ana kadar yüksek derecede kanser riski oluşur. ayrıca yine ışımaya maruz kalan herşey radyoaktif hale gelir.

tüm bunların dışında nötron bombası genetik bir silahtır. bombaya maruz kalıp ölmeyenlerin dna yapıları bozulur. gelecek nesiller sakat doğar veya çok yüksek kanser riski taşır. yıkıcı gücü olmamasına rağmen klasik nükleer silahlardan daha uzun süre etkilidir. ortaya çıkan radyasyon çok daha fazla ve uzun sürelidir.

Nötron bombasının ortaya çıkışı ve günümüzde Nötron bombası

konsept olarak 1958 yılında ortaya çıkan nötron bombasının fikir babası samuel t. cohen’dır. nötron bombası ilk defa 1962 yılında yer altında denenmiş ve 1963 yılında da silah haline getirilmiştir. abd başkanı jimmy carter’ın avrupalı müttefiklerini nötron bombasıyla güçlendirme planı 1978 yılında büyük protestolarla karşılaşınca, proje bir süre askıya alınmıştır. ancak 1981 yılında başkan ronald reagan nötron bombası üretimine yeniden başlamıştır.

abd ve rusya’nın dışında fransa ve çin’in de nötron bombası testi yaptıkları bilinmektedir. ilk denemesini 1967 yılında yapan fransa’nın ilk gerçek nötron bombası testi 1980’de gerçekleştirilmiştir. çin ise 1984 yılında nötron bombasının prensiplerine dair başarılı bir testin ardından asıl bombayı 1988 yılında denemiştir. her iki ülkenin de kullanıma hazır nötron bombasını stoklarında bulundurmamayı tercih ettiği bilinmektedir. çin 1988 yılındaki test öncesi yaptığı açıklamada ülkenin nötron bombasına ihtiyacı olmadığını, yapılan testin de ileriki dönemde ihtiyaç duyulması halinde teknolojinin ülkenin elinde hazır bulunması amacıyla gerçekleştirildiğini bildirmiştir.

1999 yılının ağustos ayında nötron bombasına dair bir açıklama da hindistan’dan gelmiş ve ülkenin nötron bombası üretecek kapasitesi olduğu ifade edilmiştir. 1984 yılında israil’in de nötron bombasını toplu ürettiğine dair raporlar bulunmaktadır.

nötron bombasının asıl hedefinin insan olduğuna dair yapılan haberlerin ardından, bilim kurgu yazarı ısaac asimov tarafından yapılan şu açıklama bombanın tabiatını net biçimde ortaya koymaktadır: “böyle bir nötron bombası veya n bombası sadece mal-mülk derdine düşenler ve insan hayatını ucuz görenler tarafından istenir.”

Olası Bir Atom Bombası Saldırısında Hayatta Kalma Şansımızı Nasıl Artırabiliriz?