Bir Bölgedeki Hayvan Sayısı Nasıl Hesaplanıyor?

Belgeseller veya bilimsel makalelerde, belirli bir bölgedeki hayvan popülasyonunu hesaplamak için nasıl yöntemler kullanılıyor olabilir?
Bir Bölgedeki Hayvan Sayısı Nasıl Hesaplanıyor?

bir yerdeki hayvan sayısının nasıl hesaplandığı ile ilgili yöntemler ufuk açıcıdır.

en basit olarak, rastgele örnekleme tekniği kullanılır. bu teknikte küçük bölgedeki organizmalar sayılır ve tüm bölgeye yansıtılır. örneğin, bir biyolog 100 metrekarelik bir alanda yaşayan 10 sincap sayarsa, 1000 metrekarelik bir alanda yaşayan 100 sincap olduğunu tahmin edebilir.

mark and recapture method (yakala işaretle - yeniden yakala) denilen yöntem daha etkili bir yöntemdir. ilk olarak sayımı yapılacak yere gidilir, belirlenen sayıda hayvan yakalanır ve onlara zarar vermeyecek şekilde işaretlenir. yine zarar verilmeden serbest bırakılır. daha sonra işaretli hayvanların ekosisteme dağılması için bir süre beklenir. ikinci seferde yine belli bir sayıda yakalama işlemi gerçekleştirilir ve işaretli olanların sayısına bakılır.

değişkenlerimiz aşağıdaki gibi olsun:

hayvan sayısı; n
ilk yakalanan hayvan sayısı; i
ikinci olarak yakalanan hayvan sayısı; h
ikinci seferde yakalanıp işaretli hayvan sayısı; s

formül şudur:
n= i*h / s

örnek aşağıdaki gibidir:

bir ormandaki sincap sayısını belirlemek isteyen araştırmacı ilk aşamada 200 sincap yakalar ve işaretler. daha sonra serbest bırakır. bir süre sonra bu sefer 300 sincap yakalar ve 25 işaretli sincap olduğunu görür. o halde toplam hayvan sayısı;

200x300/25 = 2400 olarak bulunur.

bu yöntemi ilk olarak danimarkalı biyolog c.g. johannes petersen uygulamıştır.

kaynak

Trafik Durumunu Bildiren Uygulamalar Yollardaki Yoğunluğu Nasıl Hesaplıyor?

Günlük Kalori Hesabında Kritik Bir Önem Taşıyan Bazal Metabolizma Hızı Nasıl Hesaplanır?