Bir Diş Hekiminin Anlatımıyla Kanal Tedavisinde Yapılan İşlemler

Kanal tedavisi nedir? Kanal tedavisi nasıl yapılır? Diş hekimi bir Ekşi Sözlük yazarı, kanal tedavisinde neler yaşandığını açıklayıcı bir şekilde anlatmış.
Bir Diş Hekiminin Anlatımıyla Kanal Tedavisinde Yapılan İşlemler
iStock

günümüzde canlı dişte uygulanacaksa, diş uyuşturulmadan yapılmayan tedavidir kanal tedavisi. lakin eğer diş nekroz işe o zaman uyuşturulmasa da zaten canlı olmadığından hissedilmez.

tedavi esasen şöyledir:

dişin kökünde pulpa denilen kısım, damar ve sinir demetlerinden oluşan dişin canlı kısmıdır. dişin pulpasında bir iltihap olduğu zaman dişin damar-sinir paketi ölmüş olur. bu ölü dokuyu vücuttan çıkartmak gereklidir. çünkü vücuttaki her ölü doku yabancı cisim gibi algılanmaktadır ve vücut yabancı cismi dışarı atmak istemektedir. bu dışarı atım iltihap ile gerçekleşir ve dişin içinde oluşan iltihap, dişten dışarıya çıkamayınca basınç yaparak şiddetli ağrıya neden olmaktadır. bu aşamada hiçbir ağrı kesici etki etmeyecektir. zira o dişin artık canlı olmayan pulpa dokusunun çıkarılması ve iltihabın boşalmasına izin verilmesi gereklidir.


diş hekimi, ölü olan dişin içindeki ölü sinir dokusunu çıkartmak için dişin pulpa kısmını çıkarır. fakat o damar-sinir paketi çok ince bir sahada konumlanmıştır dişin içerisinde. yine de yerinden çıkarılan damar-sinir paketinin bulunduğu bölge boş kalırsa, o bölgeye kök kanalı yoluyla, bakteriler yine yerleşerek tekrar iltihaba neden olabilmektedirler. bu nedenle, o damar-sinir paketinin boşaltıldığı bölge doldurulmalıdır. çok ince olan bu kök kanalının genişletilmesi gerekir doldurulmaya müsait olabilmesi için. o yüzden de tırnak törpüsüne benzeyen, kök kanalını genişletme amacıyla kullanılan kanal aletleri devreye girer. bu aşamada hasta bir şey hissetmez, sadece kanal genişletilir, bu işleme kanal eğeleme denir. kanal eğeleme işlemi esnasında ortaya çıkan birikintileri uzaklaştırmak amacıyla kök kanalı içi temizleyici solüsyonlar yardımı ile yıkanır. 


bu yıkama işlemi, ince olan kök kanalına sadece enjektör girebileceği için, enjektöre solüsyonun çekilmesi ve enjektörün ucunun uygun şekilde kıvrılması ile gerçekleştirilir. iyice genişletilen ve yıkanan kök kanalının doldurulmadan önce kuru olması gereklidir. bu amaçla işe sıkıştırılmış kağıttan oluşan yine kanal eğelerine benzeyen fakat beyaz renkte ve kağıttan yapılmış kağıt konlar kullanılmaktadır. kuru olan kök kanalı yine kağıt konlara benzeyen fakat bunların daha plastik görünümünde olup, portakal renkli guta-percha denilen konlar ile doldurulur. guta-percha tüm kök kanalına yerleşemezse diye de bir toz ve sıvı karışımı, bu guta-percha'nın çevresine sürülür ve kanal sızdırmayacak şekilde tıkanır. daha sonra boyu uzun gelen guta-percha'lar ısı yardımı ile kesilir. yine sızdırmayacak şekilde bir kaide maddesi ile kapatılan kanal ağzının üzerine daha sonra daimi dolgu uygulanır. bu daimi dolgu ise, dişin konumuna ve harabiyetine göre beyaz renkli estetik dolgu veya amalgam dolgu olabilmektedir.


not: korkulacak bir tedavi değildir. sizin 32 dişinizin 32'si kanal tedavisi görmüş olabilir. fakat takdir edersiniz ki diş hekiminiz sizin ağzınızdaki diş sayısından daha fazla sayıda yapmıştır bu tedaviyi. ağrı ve acı açısından korku olması yersizdir. fakat tedavi illa başarı ile sonuçlanacak ve o diş bir daha iltihap yapmayacak diye garanti verilemez. tıpkı hiçbir hastalığın tedavisinin bir garantisinin verilemediği gibi...

20 Yaş Dişinin Çekimi Sonrasında Dikkat Edilmesi Gereken Şeyler