Bir Dönem Özellikle Siyahilerin Kabusu Olmuş Korkunç Örgüt: Ku Klux Klan

Ku Klux Klan, 1864'te ABD'de kurulmuş ve dönem dönem bir artan bir azalan ivmeyle insanların kabusu olmuş bir örgüt. ABD'nin terör örgütü olarak ilan ettiği Ku Klux Klan, beyaz ırkı üstün görerek siyahilere, katoliklere ve eşitlik yanlısı insanlara özel bir kıyafet içinde korkunç şeyler yaşatmış.
Bir Dönem Özellikle Siyahilerin Kabusu Olmuş Korkunç Örgüt: Ku Klux Klan


ku klux klan’ın ilk kuruluşu amerikanın güney kesimlerinde 1860 yıllarının ortasındadır ancak fazla sürmeden, 1870'li yılların başlarında dağılmıştır. ilk kuruluş hedefi cumhuriyetçi (sol) hükümeti devirmektir ve bunun için siyahi liderlere karşı şiddet kullanmışlardır. hükümet tarafından birliğin suç organizasyonu kabul edilmesi üzerine üyeler kaçmış ve kimliklerini gizleyerek yaşamlarına devam etmişlerdir.

ku klux klan ikinci kez 1915 yılında yine amerika'nın güney eyaletlerinde ortaya çıkmıştır ve 1920'li yıllarda bütün ülke geneline yayılmıştır. ikinci birliğin kuruluş amacı beyazların üstünlüğünün yanı sıra katolik hristiyanlar, yahudiler ve avrupalı göçmenlere karşı gelmekti. beyaz elbise ve yanan haç gibi sembolik birlik eşyaları bu dönemde ortaya çıkmıştır.


üçüncü ve günümüzde hâlâ varlığını sürdüren ku klux klan ise ikinci dünya savaşından hemen sonra, 1945 yılında kurulmuştur. ana hedefleri insan hakları hareketine karşı gelmekti ve eşitliği savunanlara karşı yine şiddet uyguluyorlardı. günümüzde birlik üye sayısı 3000 ile 6000 kişi arasında olduğu söylenmektedir.

ilk birliğin amacı cumhuriyetçi hükümeti devirmek ve siyahilerin siyasetten çekilmesini sağlamaktı. yaptıkları şiddet eylemleriyle bazı siyahilerin tamamen siyasetten çekilmesine vesile oldularsa da, federal hükümetin kendilerini terör örgütü olarak görmesinin üzerine üyeler ceza almaktan korktukları için birçoğu eylemlerine son verdi ve hayatına normal şekilde devam etti. birlikte kalanlar ise ana hedefleri olan hükümeti devirmekte başarılı olamadıkları için birlik dağıldı.


ikinci birlik 1915 yılında kuruldu ve günümüzdeki çalışma modeline benzer bir sistemle geldi. birlik üyeleri tam zamanlı çalışarak birliğe yeni elemanlar getirmeye çalışıyordu. bu dönemde beyaz elbise birliğin kostümü olmuştu ve birliğe giren herkesin bu elbiseleri giymesi gerekiyordu. birlik, sattığı bu elbiselerle ve diğer eşyalarla büyük bir gelir kapısı açmıştı kendisine. ikinci birliğin ana hedefi “yüzde yüz amerikancılık”tı, yani siyahiler, göçmenler, yahudiler ve katolikler birliğin ana hedefindeki gruplardı.

Ku Klux Klan yürüyüşünden görüntüler

ikinci birliğin üyeleri 1920’li yıllarda hızlıca arttı. en fazla üyeye ulaştığı dönemde ülke nüfusunun %15’inin birlik üyesi olduğunu söylüyorlardı ki bu sayı 4 - 5 milyon erkeğe denk gelmekteydi. iç çatışmalar, birlik liderlerinin arasındaki şiddet davranışları ve dışarıdan gelen muhalefetle birlikte birlik üyelerinin sayısı 1930’lu yıllarda 30.000'e kadar gerilemişti ve 1940’lı yılların başlarında tamamen yok oldu. birlik aynı zamanda kanada’nın güney kısmında da etkisini göstermişti.


üçüncü birliğin kuruluş amacı ise insan haklarına ve ırkların eşitliğine karşı gelmekti ve en çok 1950 - 1960’lı yıllarda etkisini gösterdi. bu dönemlerde birlik bazı eyaletlerdeki polislerle veya valilerle anlaşarak eylemlerini gerçekleştirdiler ve kendilerini engelleyen kimse olmadı. günümüzde birliğin 30 farklı grubunun bulunduğu ve 3000 ile 6000 arasında üyesi olduğu düşünülmektedir. üyelerinin yanı sıra birliğin bilinmeyen sayıda destekçisi vardır.

günümüzde birlik birçok kaynak tarafından terör örgütü olarak tanımlanmaktadır. birlik sadece amerikada değil, aynı zamanda kanada, almanya, avustralya gibi ülkelerde de çeşitli eylemler gerçekleştirmiştir.