Bir Düşünce Ya da Davranışımızı Değiştirmek İstediğimizde Geçirdiğimiz 6 Aşama

Kendimizle ilgili bazı şeyleri değiştirirken öyle pat diye olmuyor her şey. Belli başlı aşamalardan geçiyoruz farkında olmadan. İşte onlar.

1. niyet öncesi (precontemplation) (değişime hazır değil)

kişi, problemli olan davranışının veya düşünce biçiminin değişmesi gerektiğinin farkında değil ve değiştirmek için harekete geçmesi olasılığı yakın gelecekte yok.

2. niyet (contemplation) (değişime hazırlanıyor)

kişi, problemli olan davranışının veya düşünce biçiminin değişmesi gerektiğinin farkına varıyor ve bu şekilde devam etmesinin iyi ve kötü yanlarını tartmaya başlıyor.

3. hazırlık (preparation) (değişime hazır)

kişi, problemli olan davranışının veya düşünce biçiminin değiştirmeye karar vermiş durumda ve bunun için neler yapması gerektiğini planlıyor, değişim için ufak adımlar atmaya başlıyor.

4. eylem (action) (değişim)

kişi, problemli olan davranışının veya düşünce biçiminin değiştirmek için somut adımlar atıyor ve bunun yerine geçebilecek yeni ve sağlıklı davranış veya düşünce kalıplarını deniyor.

5. değişikliği sürdürme (maintenance)

kişi değişikliği en az altı ay koruyabilmek ve geri dönmemek için çaba sarf ediyor.

6. sona erme (termination)

kişinin değişim için çabaları son buluyor, yeni davranış veya düşünce kalıbı artık kişinin bir parçası olmuş durumda.

tabii bazen de kişinin değişim çabaları boşa çıkar ve bir süre sonra eski düşünce ve davranış kalıpları geri gelebilir. buna da nüksetme (relapse) deniyor.

http://socialworktech.com/…-work-tech-coc-color.png
http://www.psikososyalhizmet.com/6//change.pdf