Bir Kişinin, Yakınları Tarafından İnandığı Bir Şeyden Vazgeçirilmesi İşlemi: Deprogramming

İlk bakışta How I Met your Mother'daki Intervention (müdahale) işlemine benzer bir yeniden yapılandırma sürecine benzese de deprogramming (yeniden programlama), zamanında çok daha ciddi ve tehlikeli bir disiplin olarak uygulanmış.
Bir Kişinin, Yakınları Tarafından İnandığı Bir Şeyden Vazgeçirilmesi İşlemi: Deprogramming

deprogramming, bir bireyin kendi isteğiyle ya da zorla, inandığı bir dinden ya da savunduğu ama yakınlarınca sahte olduğuna inanılan bir görüşten vazgeçirilmesi işlemine verilen ingilizce ad.

temel felsefesi, kişiyi inancını körükleyen ortamlardan izole etmenin onu doğru yola (!) sevk edeceği inancıdır. ancak burda bahsi geçen izolasyon öyle böyle değil, ciddi ciddi kişinin alıkonulup bir yerlere kapatılmasıdır. bu süre zarfında bir deprogrammer, kurbanı (böyle adlandırırlar "arındırılacak" kişiyi) zihinsel yorgunluğa iterek fikrinden vazgeçirmeye çalışır. örneğin kurbanın müridi olduğu tarikatın aslında ne haltlar karıştırdığını ama bunu üyelerinden gizlediğini, ya da grup liderinin ne kadar fasafiso bi insan olduğunu, ya da (söz konusu din değiştirmeyse) kişinin bunu yaparak ailesini (!) ne kadar üzdüğünü anlatır. bu sürece kişinin akrabaları da dahil olabilmekle birlikte deprogrammerlar genellikle o kişiyle yalnız olmayı tercih ederler.

Bir vejetaryeni deprogram etmek.

istatistiki bilgilere göre kadın ve erkeklerde uygulamanın başarı oranı hemen hemen eşittir. bağlılık süresi henüz bir seneyi aşmamış kişiler ve 18 yaşın altında olanlar daha olumlu sonuç verirler. zaten ekseriyetle deprogramming, ipsiz sapsız işlere/kişilere bulaşmış ergenlerin ebeveynlerince talep edilir.

ancak 80'lerden beri deprogramming eski önemini kaybetmiştir. günümüzde çok sınırlı sayıda uygulanmasının bir nedeni, deprogrammarlar da dahil olmak üzere insanların deprogramming'in ne kadar kolay alt edilebileceğini fark etmiş olmalarıdır. çünkü kurbanın suratına aptal bir ifade yerleştirip istenileni yapmış gibi davranması işten bile değildir. daha önemli bir diğer neden ise, deprogrammerların niyeti bozup kurbanlara zihinsel tacizin yanı sıra cinsel taciz de uygulamış olmaları, fiziksel şiddetten ölüm tehditlerine kadar envai çeşit sapkınlığa başvurmuş olmalarıdır. bu bilgiler yalnızca kurbanlardan değil, yaptıklarıyla övünen deprogrammerlardan da alınmıştır. kendileri pek güzel biçimde enselenmişlerdir. oh olmuştur.


bu uygulamanın en revaçta olduğu yıllarda bile-ki ensititülerce yürütüldüğü bile vakidir-yandaşları kadar karşıtları da olmuştur. yandaşlar bir nevi rehabilitasyon olarak gördükleri bu işlemin sevdiklerini "kurtarmasına" müteşekkir olurken; karşıtları, hür iradesiye her hangi bir dini seçen ya da bir cemiyete katılan bir insanın haklarına tecavüz edildiğini savunmuşlardır.

ekleme: türkçesi programlamadan arınma imiş ve yoga ile meditasyon da kullanılırmış.

CIA'in 1950-1970 Yılları Arasında Yürüttüğü İnanılmaz Zihin Kontrolü Deneyleri: MK Ultra