Bir Şeyi "Anlamak" İçin Neden Önce Bir "Durmak" Gerekiyor?

Öğrendiğinizde ufkunuzu açacak kısa bir bilgi.

dünyanın önemli dillerinde "durmak" ve "anlamak" aynı rahimden çıkmış iki kelimedir...


almancada "stehen" "durmak", "verstehen" "anlamak",


arapçada "vakafa" "durmak" [haccın farzlarından olan "vakfe" de buradan gelme], "vakıf", "vukuf" "anlamak",


ingilizcede "stand" "durmak", "understand" "anlamak",


yunancada "sta/ste" "durmak", "episteme" "bilmek, anlamak"


[türkçedeki "durup düşünmek" ifadesini de buraya koyabiliriz]


şu halde bir şeyi "anlamak" için önce "durmak" gerekiyor...