Bireysel Refah Arttıkça Toplum Refahının Azalacağını Söyleyen Lauderdale Paradoksu

Dünyanın hangi ülkesine giderseniz gidin görebileceğiniz bir paradoks.
Bireysel Refah Arttıkça Toplum Refahının Azalacağını Söyleyen Lauderdale Paradoksu

lauderdale’in sekizinci kontu james maitland'in (1759-1839) "an inquiry into the nature and origin of public wealth and into the means and causes of its increase" (kamusal zenginliğin doğası ve kökeni ile bu zenginliğin artışını sağlayan araçlar ve sebepler üzerine) adlı 1804 tarihli eserinden hareketle ortaya atılan ve kendi adıyla anılan bu paradoks, toplumun refahı ile özel refah arasında zıt bir ilişki olduğunu söyler. yani özel zenginlik arttıkça toplumun zenginliğinin azalacağına vurgu yapar.

James Maitland

ünlü bir rizeli filozof tarafından bu milletin amına koyacağız şeklinde daha veciz bir şekilde ifade edilen lauderdale paradoksuna, bilhassa ekolojik tartışmalarda sıklıkla atıfta bulunulur.


çünkü toplumsal refah unsurları olan hava, su gibi doğal kaynakların kirletilip kullanılamaz hale getirilmesi toplumsal refahı azaltırken, bunların özel varlık haline getirilmesi özel refahı artırır.


bu anlamda çevre kirliliği, ekolojik felaket denen şeyler özel sermayenin kârlılık unsurları haline gelir. yani kamu için kullanım değerinden ibaret olan hava, susu gibi doğal kaynaklar şişelenip ambalajlandığında bir anda değişim değerine dönüşür.

kaynak

Evde Oturarak Mezun Olabilmeyi Sağlayan Güzel Olay: Online Üniversite

1969'dan Beri Çözülemeyen Sağlam Bir Problem: Newcomb Paradoksu