Bugün Bile Takipçileri Olan İlginç Bir Orta Çağ Tarikatı: Cathar

Bu dünyada şekle bürünmüş her şeyin kötü olduğuna inanan tuhaf orta çağ tarikatı cathar (kathar) hakkında bilinmesi gerekenler.
Bugün Bile Takipçileri Olan İlginç Bir Orta Çağ Tarikatı: Cathar

cathar kelimesi; eco'nun ve engizisyonun iddia etmekten hoşlandığı gibi "kedi"den (cattus) değil, yunanca arınmış, pür, demek olan "catharos"tan türemedir. 

katolikler, bu inancı en büyük dinsizlik olarak gördüklerinden, cadılık kavramıyla ilintilendirilen kedilere bağlamışlardır. aslen cathar inancında herhangi bir cinsel ilişki caiz değildir. cathar inancını savunanlara cathariler veya perfect (mükemmel, fransızcada bon hommes) denirdi. bunlar, akımın liderleri olup, kendilerini izleyenlerin sadece ölmek üzerelerken consulamentum şartını yerine getirmek dışında herhangi bir inanç yükümlülüğü yoktu.

cathariler, evrende materyal olan, şekle bürünmüş her şeyin ve evrenin kendisinin kötü olduğuna inanırlardı. dünyaya birkaç kez geldikten sonra ruhumuzun bu dünyadan kurtulacağını düşünürlerdi. tarikat, 11. yüzyılın başlarında kurulmuş, 1213'teki muret savaşı ile ilk ciddi yarasını almış, 1244'teki montsegur kuşatmasıyla tarihin gündeminden duşmuş, 1330'larda son engizisyon kayıtlarında yer almıştır. ancak, günümüzde bile takipçileri vardır.

cathariler, materyal dünyanın şer dünyası olduğuna inandıkları için, tek bir şartı olan bir din kurmuşlardı. bu şart, consulamentum (günah silme) adıyla bilinir ve ölmek üzere olan birinin günahlarının bağışlanması olarak uygulanırdı. consulamentum'a maruz kalan kişi, yemek yemez, şu içmez, ölmeyi beklerdi çünkü günahları silinmiş olduğundan materyal dünyadan ayrılmak bir mutluluk vesilesiydi. aynı şekilde evlilik törenleri de yoktur çünkü evlenip dünyaya yeni çocuklar getirmek ayıp ile günah arası bir eylem olarak kabul edilirdi: yeni ruhları esarete mahkum etmek kabul edilebilir bir durum değildi. aynı mantıktan yola çıkarak cathariler, isa'nın da tanrı olamayacağını, çünkü "iyi tanrı"nın ete-kemiğe bürünerek şerri seçemeyeceğini iddia ederlerdi. bunun yanısıra, evrenin, demiurge adını verdikleri bir varlıkça yaratıldığına ve bu varlığın, maddeyi meydana getirmesi yüzünden, şeytan olduğuna, bundan yola çıkarak da, eski ahitte anlatılan tanrı'nın aslında yine şeytan olduğuna inanırlardı.

iron maiden'in montsegur parçasında da anlatılan kuşatma sonrasında, 225 cathari, kazıklarda ateşte yakılarak öldürülmüşlerdi, çünkü yüzeysel de olsa katolikliğe dönmeyi ve orta çağ'da çok sık görüleceği şekilde başka bir gün daha mücadele edebilmeyi reddetmişlerdi. bunun sebebi; dini saplantıdan ziyade bu şer dünyasında, materyal evrende bir an daha fazla durmak istememeleri ve ruhlarını bir an önce ruhani dünyaya geçirmek istemeleriydi.

Dil Okulu İçin Malta'yı Düşünenlere Altın Değerinde Tavsiyeler