Bütün ile Tüm Arasındaki Fark Nedir?

Aynı anlama sahip gibi görünseler de bütün ile tüm birbirinden farklı iki kelime.
Bütün ile Tüm Arasındaki Fark Nedir?

bütün ile tüm arasındaki fark, biraz da whole ile all arasındaki farka benzer. 

yani bütünü tek bir parçanın tamamı için kullanırken, tümü çok parça şeyin tamamı için kullanırız genel olarak.

"bütün kızlar toplandık" yanlış mesela. sanki yarım kızlar değil de vücudunda eksik parça olmayanlar toplanmış gibi oluyor.

- bütün karpuzu tek başına yemiş.
- tarladaki tüm karpuzlar çürümüş.

son olarak tdk, bütünü şöyle tanımlar:
1. eksiksiz, tam.
2. sıfat çok sayıdaki varlık ve nesnelerin hepsi.

tdk, tüm için de şu tanımı yapmıştır:
1. bir şeyin bütünü, tamamı, hepsi.

örneğin, sait faik'in bütün öyküleri, orhan veli'nin bütün şiirleri basılır; ordunun tümü teslim olur.

Kullanırken Hata Yaptığımız İki Kelime: Naif ve Nahif Arasındaki Fark Nedir?