Carl Gustav Jung'a Göre Belirgin Psikolojik Özelliğimize Göre Kurduğumuz İlişki Şekilleri

Analitik psikolojinin kurucularından Carl Gustav Jung'a (1875-1961) insan ilişkileri konusunda kulak vermekte fayda var.
Carl Gustav Jung'a Göre Belirgin Psikolojik Özelliğimize Göre Kurduğumuz İlişki Şekilleri


jung'a göre yaşam sırasında kullandığımız dört temel yeti var: algılama, sezme, düşünme ve duygulanma

hepimiz bu dört yetiyi de kullanıyoruz; çevremizdeki gerçekliklerin farkına varıyoruz (algılama), olanakları araştırıyoruz (sezme), nelerin yapılacağına nasıl yapılması gerektiğini düşünerek (düşünme) ya da çevremizin duygusal tepkilerini göze alarak (duygulanma) karar veriyoruz. ancak, her birimizin bu dört yetiyi kullanma niteliği ve niceliği farklı. insanlarla ve çevreyle ilişkilerimizde genellikle bir tanesini diğerlerine göre daha iyi ve sıklıkla kullanıyoruz. bu yeti de, bizim tipimizi belirliyor. görüleceği gibi gerçeklikleri algılama ve olanakları araştırma, esas olarak bilgi toplamayı, düşünme ve duygulanma ise, karar vermeyi karşılar. kimimizde bilgi toplama insanlarla ve çevreyle ilişkide belirgindir. kimimizde ise karar verme. bu durumda daha çok bilgi toplama yetilerini kullananlara (algılama ya da sezme), karar verme yetilerinden biri daha çok karar verme yetilerini kullananlara(düşünme ya da duygulanma) ise bilgi toplama yetilerinden biri yardımcı olur.

ilişkide algılama yetisini kullananlar (gerçekçiler)

gerçeklere önem verirler. ilgileri algılarıyla bağıntılıdır. bulundukları yer ve şimdiki zaman ilgilendirir onları. ayrıntılara önem verirler ve bellekleri güçlüdür. yaşamdan tat almasını bilirler. değişimden pek hoşlanmazlar, çünkü bu güven duygularını sarsar. denenmiş yolları tercih ederler, bu anlamıyla pratiktirler de, boşa zaman harcamak istemezler. algılarına dayanmayan şeyleri kabul etmezler. bu nedenle onlara bir şey anlatmak ya da kanıtlamak için algılarına dayandırılacak örnekler verilmelidir.


ilişkide sezgi yetisini kullananlar (yaratıcılar)

olanaklar, yenilikler ilgi alanlarını oluşturur. yaptıkları işten çok, o işin anlamıyla ilgilidirler. geleceğe dönük yaşarlar, hep yeni projeleri vardır. uyum, bütünlük onlar için önemlidir. yeniliklere meraklıdırlar ve değişimden yanadırlar. soyut kavramlarla ve karmaşık konularla ilgilidirler. yeni yollar denemek isterler ve pratik olmayabilirler. çoğunlukla zamanı ayarlamakta güçlük çekerler. söyledikleri kendilerine o kadar açık gözükür ki, kanıtlamak söz konusu değildir. bu anlaşılamamalarına neden olabilir.


ilişkide algılama ya da sezgi yetisini kullananların (bilgi toplama yetileri) ortak özellikleri

bilgi toplamaya, araştırma yapmaya önem verirler. yeniliklere kolay uyum sağlarlar ve kararlarını çabuk değiştirebilirler. yapılacak her şeyin belli olduğu durumlar onları sıkabilir. içten ve spontandırlar.


ilişkide düşünme yetisini kullananlar

nelerin, ne zaman ve nasıl yapılması gerektiğine önem verirler. olayları bir neden-sonuç ilişkisi olarak görürler ve bu nedenle zamanı da soyut bir kavramlar zinciri olarak değerlendirirler. verimlilik, adalet, eşitlik gibi kavramlara değer verirler. sorumluluk önemlidir. eleştiricidirler ve kolay ceza verebilirler. planlı, programlı tiplerdir. olayları sınıflandırırlar, ilkeleri belirlerler. mantıkça tutarlılığı savunurlar ve yaşam ilkeleri, amaçları belirlenmiştir. onlara bir şey kanıtlamak için mantıkça tutarlı olduğunu göstermek gerekir.


ilişkide duygu yetisini kullananlar

insanlarla uyum içinde olma onların başlıca ilgisini oluşturur. bu nedenle başkalarının tercihlerine göre davranabilirler. geçmişle ilgilidirler. en çok değer verdikleri şey, uyum içinde yaşanılan bir dünyadır. kişilere saygılıdırlar ve insanların ihtiyaçlarının karşılanmış olmasını isterler. yardımseverdirler ve acıma duyguları gelişmiştir. kolayca takdir ederler ve kendilerinin de takdir edilmesini beklerler. mantıklılık ya da tarafsızlık, kişisel tercihlerle çatıştığında duygu yetisini kullananlara bir şeyi ifade etmez. ancak, çevreyle uyum içinde yaşama yolundaki şeyleri kabul edip uygulayabilirler. 


ilişkide düşünme ya da duygu yetisini kullananların (karar verme yetileri) ortak özellikleri

belirsizliklerden hoşlanmazlar, karar vermekte gecikildiğinde rahatsız olurlar. aldıkları kararı ısrarla uygularlar, iradelidirler. yargılamaya ve yönetmeye yatkındırlar.

Bebekken Anneyle Kurulan İlişkiye Göre Şekillenen 4 Yetişkin Bağlanma Stili