Çılgın Deneyleri ve İslam Etkisinde Kalmasıyla Fark Yaratan Roma İmparatoru: II. Friedrich

2. Frederik kimdir? Bebek deneyiyle ünlü imparator, kesinlikle zamanının ötesinde bir şahsiyetti.
Çılgın Deneyleri ve İslam Etkisinde Kalmasıyla Fark Yaratan Roma İmparatoru: II. Friedrich
iStock

kimdir?

ii. friedrich 1220-50 yılları arasında kutsal roma germen imparatorluğu ünvanını taşımıştır. aralarında arapça olmak üzere 6 dil konuşuyormuş. ömrüne 3-4 resmi eş ve sevgililer koymuştur, çocukları olmuştur ama arkasından roma germen imparatorluğu, kanuni'nin muassırı iarlken'e kadar 250 yıllık fetrete girecektir. bu normaldir, zira roman germen imparatorluğu biraz da cisimde olmayan amaçta olan bir kavramdı.

1198 yılında ölen ibn-i rüşt'ün felsefik etkisinin batıda başlatanlara ön ayak edendir. bu sırada doğuda 1243 kösedağ savaşı gibi büyük buhranlar olmaktadır.

friedrich, tarihte stupor mundi olarak da bilinir

tarihte ender görülen değişiklikleri ile tanıdıklarımızdan. sarayında hristiyan, müslüman ve yahudi alimler tartışmalar yapıp birlikte çalışıyordu. karısı ve maiyetinin büyük bir bölümü, bu duruma şiddetli biçimde karşı çıkıyordu ama dinleyen kim...

zamanının ötesinde bir hükümdardı

en ilginci de ikinci frederick'in islam kültürüyle içli dışlı olmasıdır. 14. yüzyılda yaşamış bir vakanüvis, kitabında ikinci frederick için şöyle "bu sene içerisinde kayzer friedrich vefat etti. kayzerin içten saklı bir müslüman olduğu söylenmektedir." yazmıştır. böyle bir iddianın ortaya çıkması onun ne kadar islam kültürüyle içli dışlı olmasını gösteriyor.

kutsal topraklara gittiğinde eyyubi sultanına yedi tane soru sormuş. bunlardan üçü gökbilim ile alakalı sorular, diğerleri ise teoloji, felsefe ve mantıkla ilgili:

- ışığın kırılması
- ışığın algılanması ile ilgili olarak insan gözündeki gözbebeğinin çalışma
prensibi
- gök cisimlerinin boyutları
- aristoteles’e göre mantıkta neden 10 temel kategori vardır? bu listede değişiklik yapılması mümkün müdür?
- aristoteles tüm yazılarında dünyanın oluşumunu sonsuzluğa bağlamaktadır. onu bu düşünceye iten sebepler nedir? kanıtlayamamışsa bile neden böyle düşünmüş olabilir?
- teoloji bilim dalının amacı nedir? en önemli aksiyomları nelerdir?
- hz. muhammed’ in ‘müminin kalbi allah’ın iki parmağı arasındadır’ hadisi ne anlama gelmektedir?

ayrıca kendisi kilise tarafından aforoz edilmiş bir hükümdardır. şu sözü söylediği iddia ediliyor: "dünyayı aldatan üç kişi vardır; musa yahudileri, isa hristiyanları, muhammed ise paganları aldatmıştır"

hakkında emir öngüner'in" islam'ın etkisindeki kutsal roma-cermen imparatoru: kaiser ii. friedrich - sicilya’daki islam kültürü ile yetişen roma hükümdarının hayatına bir bakış" adlı makalesini okuyabilirsiniz.

robert winston'ın the human mind adlı kitabında friedrich hakkında ilginç bilgiler bulunuyor

kitaba göre, bu imparator deney yapmayı çok seviyormuş ama işi biraz abartıyormuş.
kitapta verilen 3 örnek:

1) iki adam seçip ikisini de iyice besledikten sonra birini uyumaya diğerini de ava göndermiş. daha sonra uyuyan adamın yemekleri daha iyi sindirdiğini kanıtlamak için ikisinin de karnını deşmiş.

2) yine iki adamı havasız bir odaya kapatıp ölmelerini beklemiş. adamların ruhlarının odadan çıktığını görebilmek için dışarıda beklemiş.

3) dış dünyayla hiç teması olmayan bir yere kapatılmış çocuğun büyüyünce söylediği ilk kelimenin frigcede "ekmek" olduğu efsanesi hoşuna gitmeyen frederick bunu bir de kendi denemeye karar vermiş. çocukların ilk olarak ibranice konuşmalarını beklemiş ama tabii ki umduğunu bulamamış.