Çocukların Eğitim Başarısında Ebeveynlerinden Almadıkları Genlerin de Rolü Olması

Anne babaların bazı özellikleri kalıtsal olarak çocuğa geçmese de, çocuğun içinde büyüdüğü çevreyi dolaylı yoldan etkilediği için farklılık yaratabiliyormuş.
Çocukların Eğitim Başarısında Ebeveynlerinden Almadıkları Genlerin de Rolü Olması
Malcolm In The Middle

university of london, king's college london, leicester, bristol ve oslo üniversitelerindeki araştırmacılar tarafından yürütülen yeni bir araştırmaya göre, bir çocuğun eğitim başarısı, ebeveynlerinden miras aldıkları genler kadar miras almadıkları genlere de bağlı.

nuffield vakfı tarafından finanse edilen çalışmaya göre, bir kişinin doğrudan miras aldığı genlerin eğitimdeki başarısına katkıda bulunma olasılığını çok yüksek. ancak doğrudan kalıtsal olmayan, ancak yine de ebeveynlerin kendi eğitim düzeylerini şekillendiren ve daha sonra çocuklarına sağladıkları yaşam tarzını ve aile ortamını etkileyen ebeveyn genleri de önemli ve bu genler bir kişinin okulda ve okul sonrası hayatında ne kadar başarılı olacağını etkileyebiliyor.

çocuklar, doğaları (miras aldıkları genler) ve yetiştirilmeleri (yetiştikleri çevre) nedeniyle ebeveynlerine benzerler. ancak doğa ve yetiştirme etkileri iç içedir.

anne ve babaların her biri, genlerinin yarısını çocuklarına aktarır ve genlerinin diğer yarısı geçmese de bu aktarılmayan genler ebeveynlerin özelliklerini etkilemeye devam ederler ve nihayetinde çocuklarındaki özellikleri de etkilerler. örneğin, öğrenme için genetik eğilimi daha yüksek olan ebeveynler, okuma gibi etkinliklere daha fazla ilgi duyabilir ve bu da çocuklarında öğrenmeyi besleyebilir.


ebeveynlerin genleri, çocukları için şekillendirdikleri çevreyi etkileyerek çocukların gelişimini etkiler ve bu duruma genetik beslenme denir. bu durum ebeveynlerin genlerinin dolaylı olarak çocuklarının özelliklerini nasıl etkilediğini açıklar.

bu araştırma için, araştırmacılar çeşitli ülkelerde yapılmış olan 12 çalışmayı inceleyip, analiz ettiler ve yaklaşık 40.000 ebeveyn ve çocuk çiftinde milyonlarca genetik varyantın eğitim başarısı üzerindeki etkisini incelemek için poligenik puanlama adı verilen bir yöntem kullandılar.

araştırmacılar, genetik beslenmenin eğitim başarısı üzerinde genetik kalıtımın yaklaşık yarısı kadar etkisi olduğunu buldular.

araştırmaya göre, genetik beslenme eğitim sonuçlarındaki varyansın en az %1,28'ini açıklarken, doğrudan genetik etkiler, eğitim sonuçlarındaki varyansın en az %2,89'unu açıklamakta.

araştırmacılar, poligenik puanların eğitim sonuçlarında kalıtsallığın yalnızca bir kısmını kapsadığı göz önüne alındığında bulguların hafife alındığını söylüyorlar; gerçek genetik etkiler birkaç kat daha yüksek olabilir, ancak doğrudan genetik etkiler muhtemelen gene de genetik beslenme etkilerinin kabaca iki katı olacağı düşünülüyor.

baş araştırmacı dr jean-baptiste pingault (university of london psikoloji ve dil bilimleri) araştırma ile ilgili şunları söylüyor

1. genetik beslenmenin bir çocuğun eğitim başarısı üzerinde önemli bir etkisi var
2. etkiler, esas olarak ebeveynlerin eğitimine ve sağladıkları çevreyi nasıl etkilediğine bağlı.
3. ayrıca babaların ve annelerin benzer genetik beslenme etkilerine sahip olması, bu da her iki ebeveynin de bir çocuğun öğrenmesi için uygun bir ortamı şekillendirmede ve teşvik etmede eşit derecede önemli olduğunu düşündürüyor.

bu araştırmada, genler ve çevre arasındaki ilişkinin ne kadar karmaşık olduğu anlaşılıyor. bu araştırmada genetik yöntemler kullanıyor olsa da araştırma eğitim hakkında genetiğin yanı sıra çevrenin de gerçekten önemli olduğuna dair güçlü kanıtlar sunuyor.

bu araştırma sonucunda yazılan makalenin yazarı dr biyao wang (university of london psikoloji ve dil bilimleri) araştırma ile ilgili şunları söylüyor

1. bir çocuğun gelişimi için en önemli şeyin aile içinde mi (ebeveynlerin çocuklarına kitap okuması gibi) yoksa aile dışında mı olduğunu söylemek için henüz çok erken (örneğin, en iyi okulu ve aktiviteleri seçen ebeveynler gibi)
2. bu araştırma sonucunda ana hedefin genetik beslenmenin hangi yollarla işlediğini, daha sonra, farklı gelişim aşamalarında değişip değişmediği ve çevrenin hangi yönlerinin en önemli olduğunu belirlenmesi.

çalışma university of london, king's college london ve leicester, bristol ve oslo üniversitelerindeki araştırmacılar tarafından yürütülmüş ve nuffield vakfı, wellcome vakfı, ekonomik ve sosyal araştırma konseyi ve tıbbi araştırma konseyi tarafından desteklenmiş.

parents genes can influence childs educational success inherited or not
makale