Çoğu Türde Cinsiyet Oranı Neden Birbirine Eşittir?

Çiftleşmenin serbest olduğu popülasyonlarda kadın ve erkek oranı nasıl oluyor da hep sabit kalıyor? Kısa bir teoremle açıklayalım.
Çoğu Türde Cinsiyet Oranı Neden Birbirine Eşittir?
iStock

fisher'ın cinsiyet oranı teoremi... bu, çoğu türlerde neden cinsiyet oranının 1:1 olduğunu açıklar. bu teoreme göre rastgele çiftleşmenin olduğu popülasyonlarda 1:1 oranı bozulduğunda otomatik bir seçilim baskısı olur ve bu oran 1:1 'e geri döner.

bill hamilton bir örnekle bu teoremi açıklamıştır

1. erkek doğum oranının azaldığını varsayalım.

2. yeni nesil erkeklerin çiftleşme beklentileri daha fazla olacağından daha çok yavruya sahip olabilirler.

3. bu nedenle erkek sayısını arttırmak için daha fazla torun elde edilecektir.

4. erkek üretici genler yaygınlaşacak ve erkek doğumları daha yaygın hale gelecektir.

5. 1:1 oranına ulaşıldığında avantajlı konumdaki erkekler ölecektir.

6. aynı sebeplerden dolayı kadınlar da sabit oranda kalacaktır.

sonuç olarak 1:1 oranı sabitlenir.

kaynak: coney, n.s. mackey, w.c. (may 1998). "the woman as final arbiter: a case for the facultative character of the human sex ratio."