Çoğu Zaman Yanlış Anlamlarda Kullanılan Sittinsene Kelimesi Ne Anlama Geliyor?

Osmanlı zamanından günümüze kadar gelmiş olan kelime ve kullanım alanı hakkında aydınlatıcı bir bilgi.
Çoğu Zaman Yanlış Anlamlarda Kullanılan Sittinsene Kelimesi Ne Anlama Geliyor?
iStock

sittinsene... gelelim bazen televizyonlarda sansürlenen, halkımızın çoğunlukla yanlış kullandığı yahut küfürlü bir söz gibi algıladığı bu belirtece.

sittin, arapça 60 demektir. dolayısıyla sittin + sene kelimelerinin birleşimindeki mânâ 60 sene gibi algılanmaktadır.

lâkin biz genelde uzun bir işi belirtirken 40 yahut 100 sayılarını kullanırız ama burada neden 60'ı kullanmışız diye sorabiliriz.

bunun cevabı için tâ asırlar öncesine gitmemiz gerekir. arapçanın türkçe üzerindeki etkilerinin arttığı dönemlerde dilimize yerleşen bu sözden kastedilen bir insan ömrünün ortalama 60 yıl olması sebebiyle "ömrünün sonuna kadar bu iş olmaz" şeklinde bir ifadedir. yani bu sözü dikkatli kullanmamız gerekir.

meselâ, "dünyadaki denizler sittinsene kurumaz" söylemi yanlıştır! bu zarfın kullanıldığı cümlelerde kastedilen sonsuzluk değil; ortalama bir insan ömrü olmalıdır. çünkü türk dili ve edebiyatında hep bu mânâda kullanılmıştır asırlarca.

dolayısıyla şunu diyebiliriz:

"sen, bu denizlerin kuruduğunu sittinsene göremezsin!"

"sen, sittinsene bu fakirlikten kurtulamazsın!" gibi cümleler...