Çok Yanlış Anlayıp Kullandığımız Kelime Kalıplarının Gerçek Anlamları

Konuşma dilimizde sürekli olarak kullandığımız, hatta zaman zaman ‘Bak aslında burada bu demek istenmiş biliyor musun?’ uyarılarını almış ama asla araştırmamış insanlar olarak şöyle buyrun. "peder naumoski" buna benzer birkaç örneği anlatmış.
Çok Yanlış Anlayıp Kullandığımız Kelime Kalıplarının Gerçek Anlamları

- "ana gibi yar, bağdat gibi diyar olmaz." atasözünün ilk kısmının zamanla yanlış anlaşılmış olması. aslı 'ane gibi yar'dır ve ane iran'da bir uçurumdur (yar).

- gon sözcüğünün latincede köşe anlamına geldiğinin öğrenilmesinin akabinde pentagon binasının beşgen olduğunun fark edilmesi, 'tri gon o metri' sözünün 'üçgeni ölçmek' demek olduğunun çakılması.

- 'çeyrek' sözcüğünün farsçada 1'in 4'ü anlamına gelen 'çehar-ı yek'ten geliyor olması. hatta buradan yola çıkarak 'gün' anlamındaki 'şenbe' ile birleştirdiğimizde çehar-şenbe (hani türkçeye geçerken çarşamba olan) 4. gün, penç-şenbe (perşembe olan) 5. gün demektir ve 7 sözcüğü de 'heft'tir (yani hafta).

- 'kuz' sözcüğünün eski türkçede siyah anlamına geliyor olması. bu anlamda kuzgun, siyah kus; kuzey, karanlık taraf demek.

- "duvarı delen" şeyin azimle sıçan adam olmaması. onun asli 'azimli sıçan'dır. sıçan, yani su farenin hafif irisi olan yaratik.