Davranışlarımızı Kontrol Altına Almaya Çalışan, Öğütler Veren 'Süperego' Hakkında Detaylar

İd, ego ve süperego'nun en kontrolcüsü süperego. İnsana yön veren, çatışmalarda doğru karar vermesi için uyarılar gönderen bölümü.
Davranışlarımızı Kontrol Altına Almaya Çalışan, Öğütler Veren 'Süperego' Hakkında Detaylar
iStock.com

üniversitede ingilizce ezbere öğrendiğimiz için ne olduğu hakkında hiçbir fikrim olmadığımı hatırlayıp tam olarak ne olduğunu araştırınca çok faydalı bulduğum basit bir makale sayesinde daha iyi anladığım kavram. şöyle ki:

kişiliğin üçüncü ve en son gelişen sistemi süperego'dur. bu sistem çocuğa ana-babası tarafından aktarılan ve ödül ve ceza uygulamalarıyla pekiştirilen geleneksel değerlerin temsilcisidir; kişiliğin ahlaki yönüdür. gerçekten çok, olması gerekeni temsil eder, hazdan çok kusursuzluğa ulaşmak ister. süperegoyu ilgilendiren husus bir şeyin doğru ya da yanlış olduğuna karar verip, toplum tarafından onaylanmış değer yargılarına göre davranmaktır.

süperegonun başlıca işlevleri:

1. id'den gelen iç güdüsel dürtüleri bastırmak ve ketlemek ki bunlar, özellikle toplumun hoş karşılamadığı nitelikteki cinsel ve saldırgan dürtülerdir.

2. egoyu gerçekçi amaçlar yerine ahlaki amaçlara yönelmeye ikna etmek,


3. kusursuz olmaya çalışmaktır.

iStock.com


süperego, id ve egoya karşı çıkarak kendi istediği düzene yöneltme eğilimindedir. ego, içgüdüsel isteklerin doyum bulmasını erteler, süperego ise bu istekleri tümden engellemeye çalışır.
id, ego, süperego farklı ilkelerle çalışan psikolojik süreçlere verilmiş adlardır. olağan koşullar içinde bu ilkeler birbirine karşıt çalışmaz, egonun yönetici önderliği altında bir ekip olarak birlikte hareket ederler. böylece kişilik üç ayrı parça olarak değil, bir bütün olarak işler. bir diğer anlamda, id kişiliğin biyolojik bölümünü, ego psikolojik ve süperego toplumsal bölümlerini oluştururlar.

bir toplumun "vicdanı", o toplumun bireylerinin süperegosunda yer alır ve süperego bireyin davranışlarını sürekli süzgeçten geçirerek bireye, "bu yaptığın doğru, aferin!" ya da "bu yaptığın yanlış, utan kendinden!" mesajlarını verir. ego ise hem idi memnun etmeye çalışır, hem de süperego tarafından azarlanmaktan kurtulmak ister.

iStock.com


id, ego ya da süperegodan birinin diğerlerinden daha kuvvetli ya da zayıf olduğu zaman farklı kişilik türleri ortaya çıkar. örneğin, süperegosu son derece gelişmiş olan ve diğer temel kişilik birimlerine baskın olan kişi, büyük olasılıkla utangaç, özellikle cinsel arzularını ve kızgınlık duygularını, onların ifadesinin uygun olduğu ortamlarda dahi ender ifade eden bir kimse olur. diğer yandan idi baskın olan bireyse kendini bencil istek ve arzularının hemen o anda tatmin edilmesinin dışında başka hiçbir şeyi göz önüne almaz, yaşamda sürekli toplumla sürtüşme içinde olur, başkalarının haklarına, düşünce ve duygularına saygısız, kendine ve topluma zararlı biri olur.

kaynak

id: oha çok güzel lan! istiyorum ben bunu olm...
ego: tenha da kıstıralım mı id abi?
superego: lan sizin ananıza bacınıza yapsalar iyi olur mu, hayvan herifler!!!
id&ego: haklısın abi ;(