Depremde Hasar Görme Riski Taşıyan Bir Bina Nasıl Güçlendirilir?

Son haftalardaki deprem hareketliliği sonrasında akıllara gelen bu sorunsala dair yapılabilecek şeyler.
Depremde Hasar Görme Riski Taşıyan Bir Bina Nasıl Güçlendirilir?
iStock

bir yapıyı resmi olarak güçlendirebilmek için binanızın mevcut hali, parselinizin imar durumuna aykırı olmamalıdır. bunu öğrenmek için belediyenizde imar müdürlüğüne başvurabilirsiniz.

binanızda imara aykırılık yoksa belediye size yapınızı güçlendirebileceğinizi söyler. siz de bütün bina maliklerinin onayını almak şartıyla güçlendirme ruhsatına başvuru yapabilirsiniz. binanızdan önce karot alınır ve zemin etüdle birlikte mevcut durumu değerlendirilir, ne kadar çürük, ne kadar sağlam, nerelerin ne kadar güçlendirilmesi gerekiyor. daha sonra bu neticelere göre statik güçlendirme projesi ve mimari rölövesi hazırlanır.

- tüm maliklerin vekaletnamesi
- alınan karotlarla yapılan bina performans analiz raporu
- zemin etüd raporu
- statik güçlendirme projesi
- mimari rölöve

bunlar belediyeye verilir, yapılan kontroller sonunda güçlendirme ruhsatı alınır ve yapı içinde yaşayan maliklerin binayı boşaltmasıyla bina güçlendirilir.


genelde iki tür güçlendirme yapılır

birincisi betonarme güçlendirmedir. binaya imkan varsa yeni betonarme perdeler eklenir, kolonların dört bir yanı yeni beton örtüleriyle mantolanır, kolonlar kalınlaşır.

diğeri ise lifli polimer ile güçlendirmedir. yani karbon ile güçlendirme. karbon güçlendirmenin statik hesabı zordur. ama kolonlar kalınlaşmaz, odalarınızın alanı küçülmez. karbon kumaşlarla kolonlar ve kirişler sarılır, epoksilenir. epoksi kuruyunca karbon asla o kolonu bırakmaz. itü bununla ilgili deneysel bir çalışma yaptı, birbirinin aynı zayıf iki bina inşa edip birini karbonla güçlendirdi ve her iki binaya yapay deprem verdi.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Yalova'da yaptığı deney


ben kendi yaptığım projelerde genelde kolonları karbonla güçlendirip imkan varsa merdiven boşluğuna perdeler ekleyerek betonarme çekirdek oluşturmaya çalışıyorum.

hem betonarme hem karbon güçlendirmede maliyet aşağı yukarı aynıdır. tüm bu işlemler bittikten sonra binaya iskan çıkartılır ve yeni bir bina olur.

kaynak

Atiye Dizisi Üzerinden Kendini Aramak Üzerine Yola Çıkanlara Tavsiyeler

İstanbul'da Neden Büyük Bir Deprem Olması Bekleniyor?