Dışında Doğdukları Toprakların Milletlerini Yöneten, Tarihe Yön Vermiş Liderler

O ya da bu şekilde tarihe yön vermiş bazı liderler, doğdukları toprakların dışında bir yerlerde görev yapmışlar.

stalin

rus imparatorluğu'na bağlı olan gürcistan'da doğmuştur. evet onun döneminde gürcistan da rusya sayılabilirdi fakat yönettiği esas milletin ağırlıklı ruslar olduğunu düşünürsek esasen gürcistanlı biri olması ilgi çekici. kısacası:

doğdudu yer: gürcistan, yönettiği yer: rusya.

napoleon

fransa'yı bir imparator olarak yönetmişse de esas doğum yeri korsika adasıdır. korsika adası tarihte dönem dönem franzislarin etkisi altında kalmıştır ve fransız yerleşkesi sayılabilir lakin o doğduğunda cenova cumhuriyeti'ne ait idi.

kısaca, doğduğu yer: korsika adası, yönettiği yer: fransa(fetihler yapsa da merkez olarak).

atatürk

bilindiği gibi selanik o dönem osmanlılar'ın elinde idi fakat yine de türklerin yoğunlukta yaşadığı yerler açısından alışıldık durumda bir yer değildir, kozmopolittir ve bugün yunanistan'a bağlıdır. yani her ne kadar aynı devletin toprağı da olsa takdir edersiniz ki bir konya'da, kayseri'de doğmuş olmaktan farklı bir durum.

kısaca, doğduğu yer: selanik (bugün yunanistan), yönettiği yer: türkiye.

hitler

alman ulusunu yönetmiştir, her ne kadar almanlar'a akraba uluslara sempatisi de olsa örneğin avusturyalılar gibi, genel olarak ideali almanyadır. fakat kendisi avusturya'nın branuau am inn kasabası doğumlu olup 1932'ye kadar resmen alman vatandaşı dahi değildir.

yani, doğduğu yer: avusturya, yönettiği yer: almanya (avusturya'yı da nazi almanyası'na dahil etmiştir ama yine de yüzde yüz bir birleşme diyemeyiz).

che guevara

kaderini değiştirdiği ulus ve memleket küba'dır fakat kendisi arjantin'lidir.