Doğadaki Kadın-Erkek İlişkisini Temel Bir Şekilde Özetleyen Briffault Kanunu

Fazla maddeci olmakla eleştirilen bir teori olsa da etki bırakan bir teori. Briffault teorisi nedir, ne değildir diyorsanız buyrun.
Doğadaki Kadın-Erkek İlişkisini Temel Bir Şekilde Özetleyen Briffault Kanunu

briffault kanunu, robert briffault tarafından ortaya atılmış, doğadaki eril-dişi ilişkisini özetleyen bir kanun. şöyle demiş kendisi:

"the female, not the male, determines all the conditions of the animal family. where the female can derive no benefit from association with the male, no such association takes place."

http://en.wikipedia.org/wiki/robert_briffault

yani, briffault kanuna göre; bir kadın ile erkek arasında herhangi bir ilişki olup olmayacağına kadın karar verir. eğer kadın bu ilişkiden ya da birliktelikten bir kazanç elde etmeyecek ise, bu birliktelik gerçekleşmez diyor. insanlar arasındaki kadın-erkek ilişkisine uygulanıp uygulanamayacağını ise bilemedim...

genişletilmiş hali aşağıdaki şekildedir

doğadaki/hayvanlar alemindeki kadın-erkek ilişkilerinde belirleyici kanundur briffault.

"kadın - erkek arasında bir ilişki olup olmayacağına, kadın karar verir. erkekle olan ilişkisinde kadının artık bir fayda elde edemediği durumlarda, ilişki devam etmez/sonlandırılır.

eklenen maddeler:

1. erkek tarafından geçmişte sağlanan bir fayda, ilişkinin devam edeceği ya da gelecekte ilişki yaşanacağı anlamına gelmez.

2. erkeğin kadına sağladığı faydanın karşılığında gelecekte bir ilişki yaşanacağına dair verilen karar, erkek faydayı sağladığı anda geçersiz kalır. (birinci maddeye bak)

3. gelecekte gerçekleşeceği sözü verilen bir faydanın, mevcut/gelecekteki bir ilişki üzerinde sınırlı etkisi vardır: etki, faydanın verilmiş olacağı ana kadar geçen zamanla ters orantılı, kadının erkeğe güvenme oranıyla ise doğru orantılıdır."

ingilizcesi:

"the female, not the male, determines all the conditions of the animal family. where the female can derive no benefit from association with the male, no such association takes place.

added corrolaries:

1. past benefit provided by the male does not provide for continued or future association.

2. any agreement where the male provides a current benefit in return for a promise of future association is null and void as soon as the male has provided the benefit (see 1)

3. a promise of future benefit has limited influence on current/future association, with the influence inversely proportionate to the length of time until the benefit will be given and directly proportionate to the degree to which the female trusts the male."

https://m.reddit.com/…mments/1anu3q/briffaults_law/

Psikiyatrist Robert Sternberg'in Sevgiyi Bileşenlerine Ayırdığı Öğreti: Aşkın Üçgen Teorisi