Dünya Savaşı Prototipi Olarak Görülen Tarihi Olay: İspanya Veraset Savaşı

İspanya kralı II. Carlos'un veliaht bırakmadan ölmesinden sonra Avrupa ülkeleri arasında İspanya topraklarının paylaşımı konusundaki anlaşmazlıktan dolayı ortaya çıkan ve 1702-1714 yılları arasında yaşanan savaş olan İspanya Veraset Savaşı'na dair bilinmesi gerekenler.
Dünya Savaşı Prototipi Olarak Görülen Tarihi Olay: İspanya Veraset Savaşı

ispanya kralı 2. carlos'un veliaht bırakmadan ölümünden sonra avrupa ülkeleri arasında, ispanya topraklarının paylaşımı konusundaki anlaşmazlıktan dolayı ortaya çıkan savaştır.

büyük bir miras bırakacak olan ispanya kralı 2. carlos'un, 1700 yılında ölümü avrupa'yı yeni bir savaş tehdidi ile karşı karşıya bıraktı. çünkü hollanda ve italya'nın bir bölümü ile brezilya dışında güney amerika, büyük antiller, kanarya adaları ve filipinler'e kadar uzanan ispanya sömürgeler imparatorluğunun paylaşılması söz konusuydu.

1700-1715 yılları arasında birçok savaş ve mücadelelere sebep olan ispanya veraset savaşı'nın avrupa ve dünya tarihi açısından önemli özellikleri ve sonuçları vardır.

profesyonel ordularca icra edilen bir savaşlar serisidir. bu nedenle, geleceğin savaşlarının karakteristiklerini aksettirir.

savaşın sebebi dini olmaktan çıkıp politik-ekonomik bir boyut kazanmıştır. mücadelede deniz gücünün üstünlüğü etken rol oynamıştır.

"dünya savaşı" denebilecek ilk savaştır. avrupa'nın önde gelen devletlerinin yanı sıra, denizaşırı ülkeleri de içine almıştır.

avrupa'ya yeni bir statü kazandıracak ve ülkelerin geleceğini yakından etkileyecek olan ispanya kralı 2. carlos'un ölümünden önce yazdığı vasiyetname söyle idi: "ispanya topraklarının bütünlüğü bozulmadan xıv. louis'in torununa kalacak, ancak fransa ve ispanya tahtları birleştirilmeyecektir. xıv. louis bu teklifi kabul etmezse, taht, aynı koşullarla habsburg imparatoru'nun oğluna verilecektir."

xiv. louis teklifi kabul ettiğini açıkladı, ancak varis olarak tayin edilen torunu v. felipe'yi fransa tahtının varisleri arasından çıkarmayarak tahtların birleşmemesi sözünü tutmadı. bu ileride tüm ispanyol topraklarının fransız hanedanı altında birleşmesi ve avrupa'daki güç dengelerini bozacak çok büyük bir gücün ortaya çıkması anlamına geliyordu. imparatorluğun diğer varisi durumunda olan ingiltere, kutsal roma germen imparatorluğu, hollanda, portekiz, branderburg ve savoy dükalıkları aralarında anlaşarak fransa'ya karşı "büyük ittifak"ı kurdular. 1701 yılında başlayan savaşlar, 1712 yılına kadar devam etti.

fransa'nın yenilgisiyle sonuçlanan ispanya veraset savaşı, utrecht barışı ve ispanya'nın paylaşılmasıyla sona erdi. sonuç olarak, xiv. louis'in torunu v. felipe ispanya tahtında kaldı. avusturya, italya ve hollanda'daki birçok ispanyol bölgesini elde etti. kıta avrupası üzerindeki fransız hegamonyası ortadan kalktı ve güç dengesi düşüncesi, uluslararası düzenin bir parçası oldu.

19. yüzyılın büyük çaplı siyasi olayları açısından çok önem taşıyan utrecht barışı, westphalia barışı ile birlikte "modern dünya"nın temellerini atan iki önemli tarihsel olaydır. günümüz avrupa'sının temelleri özellikle utrecht barışı ile atılmıştır.

Avrupa Dışındaki Bütün Bölgelerin İspanya ve Portekiz'e Verildiği Tordesillas Antlaşması